<![CDATA[]]>

Ny konkursvåg hos småföretagen

Camilla Björkman

Publicerades: 5 september, 2012

Antalet bolagskonkurser har ökat med 17 procent det senaste året, visar en ny undersökning. Hos småbolagen är det framförallt åkeri- och entreprenadföretag som gått omkull.

Bolagskonkurserna ökar dramatiskt. I augusti begärdes 419 bolag i konkurs – en uppgång med 17 procent sedan samma månad i fjol då 358 bolag gick i konkurs. Det visar nya siffror från kreditföretaget Creditsafe.

Även sett på årsbasis är konkurserna fler än 2011. Hittills i år har 4 046 bolag gått i konkurs, jämfört med 3 648 konkurser 2011 – en ökning med 11 procent.

Företagets Sverigechef Krister Jonsson säger att en konkurs i regel beror på händelser som skedde i företaget upp till ett år tillbaka i tiden.

– Följaktligen är det många företag som känt av en minskad efterfrågan på deras produkter eller tjänster under en längre tid innan de nu tvingats till konkurs, konstaterar han.

Han pekar på orsaker som en sjunkande europeisk byggkonjunktur, eurokris och en allt starkare krona som slår hårt mot den exportberoende tillverkningsindustrin.

Bland småföretagen står åkeri- och entreprenad för många av konkurserna, även om det enligt Krister Jonsson inte rör sig om så stora konkurser:

– Det är branscher som är lätta att starta upp i, men med oerhört hård konkurrens och lönsamhetspress.