Småföretagen får lida när myndigheter betalar sent

Anders Andersson

Publicerades: 18 maj, 2009

Sveriges småföretagare har stora likviditetsproblem därför att de inte får betalat i tid av myndigheterna. Dessa förseningarna kostar 4,8 miljarder enligt en ny undersökning.

Det är inkasso- och kundfordringsföretaget Intrum Justitia som undersökt betalningsmoralen i 25 europeiska länder.

– Likvidet har aldrig varit viktigare för företags överlevnad i modern tid än nu, säger Lars Wollung, vd och koncernchef för Intrum Justitia till Svenska Dagbladet.

Småföretagen prioriterar att betala sina fakturor till myndigheterna i tid. Men när de själva fakturerar myndigheterna får de inte pengar i tid. Undersökningen visar att den förseningen är åtta dagar i genomsnitt.

Enligt Lars Wollung skulle 4,8 miljarder kronor i likvida medel kunna tillföras marknaden om bara de svenska myndigheterna betalade sina fakturor i tid.

– Den administrativa processen hos myndigheterna att betala behöver bli mer effektiv.

Men betalningsmoralen är ännu sämre i södra Europa där det ofta inte går att ta ut straffränta för sena betalningar. I Portugal är förseningarna från myndigheterna i genomsnitt 72 dagar.

Det är två faktorer som tillsammans gjort läget så allvarligt för svenska småföretag:

  • Att det blivit svårare för företagen att få betalt i tid.
  • Att lånevillkoren har stramats åt. Hela 84 procent av företagen i undersökningen känner av bankernas ovilja att ge krediter.

– Om man tidigare hade en osäker verksamhet fick man betala en högre ränta. Men idag är risken att man istället inte får någon kredit alls, säger Lars Wollung.

Statistik från kronofogden visar också att likviditetsproblemen är allvarliga:

  • Ansökningarna till kronofogden om obetalda skulder (betlaningsförelägganden) ökade med 38 procent i mars, jämfört med samma månad förra året.
  • De som för första gången fått en betalningsanmärkning var 20 procent fler under första kvartalet.