Vart femte företag kan inte betala räkningarna

Redaktionen

Publicerades: 26 mars, 2009

Nu har den ekonomiska krisen på allvar nått småföretagen. Vart femte småföretag har haft svårt att betala sina räkningar under de senaste tre månaderna. Det visar en undersökning från Företagarförbundet.

Problemen har man löst genom att antingen låta bli att ta ut lön, eller låna ut egna pengar till företaget.

– Småföretagen är slitstarka, men det finns givetvis en gräns, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på Företagarförbundet.

– Att sänka sin egen lön eller låna ut privata medel är självklart ett första steg för att rädda företaget och behålla sina anställda. I nästa steg hotas både företaget och jobben.

Men det finns andra sätt att lösa företagets problem. Ett är att bokföra lönekostnaden för din egen lön som vanligt, men låta bli att ta ut nettolönen. På så vis behåller du underlaget för sjukpenning och pension.

Du kan också nappa på regeringens erbjudande om att skjuta upp inbetalningarna av arbetsgivaravgifter och anställdas prelskatter under högst två månader. Men då måste företaget betala en avdragsgill ränta på 8 procent.

Tänk också på att fakturera kontinuerligt och inte klumpa ihop allt till en dag i månaden. Undvik också att fakturera alltför stora belopp de sista dagarna i månaden (eller kvartalet, om du betalar in moms kvartalsvis). Vänta hellre till den första i månaden efter, så får du respit med momsinbetalningen.