Flygskatt ska göra det lättare för småföretagare att anställa. FOTO GETTY IMAGES

Lättare anställa efter ny flygskatt?

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 17 mars, 2017

Under fredagen blev det klart att regeringen föreslår en utvidgning av växastödet så att fler företagsformer får ta del av skatterabatten vid första anställningen. Reformen ska finansieras av den omdebatterade flygskatten.

När växa-stödet lanserades kom kritiken direkt mot att det bara gäller enskilda näringsidkare. Man brukar inte rekommendera att ha anställda i just den företagsformen, eftersom det medför sådana risker.

Nu vill regeringen alltså skapa en skatteväxling där man inför den omtalade flygskatten för att kunna finansiera en sänkning av arbetsgivaravgiften när man anställer sin första personal. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför budgetpropositionen 2018.

Arbestgivaravgiften och allmän löneavgift sänks från 31,42 procent till 10,21 procent för den första medarbetaren – om man uppfyller följande kriterier.

  • För att få nedsättningen krävs minst tre månaders anställning och minst 20 timmars arbetstid per vecka. Den gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor. Vid högre löner gäller stödet på de första 25 000.
  • Företaget ska inte ha haft några anställda efter 31 december 2016.

Sänkningen ska vara tillfällig och gälla 2018–2021.  Även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017 berättigas till nedsättningen från och med den 1 januari 2018.
Den maximala nedsättningen blir 63 630 kronor per företag.