<![CDATA[]]>

”Ska man ha kollektivavtal?”

Ingrid Kindahl

Publicerades: 3 februari, 2012

I varje nummer av Driva Eget hjälper vi småföretagare med företagarfrågor. Läs här tre personalfrågor från företagaren Alex Stendahl – och lär dig svaren du med.

Alex Stendahl är vd och ägare till IT-företaget Info Solutions i Vallentuna, ett företag som hjälper hälso- och sjukvården med tekniska lösningar för att administrera patientjournaler, labbrapporter och remisser. Han startade sitt företag 2008 och har i dag tre anställda, plus han själv. Men han räknar med att växa och tror att personalstyrkan kommer att uppgå till sex-sju stycken om två år.

– Ständigt dyker det upp frågor kring personalen, och att sätta sig in i allt tar tid från kärnverksamheten. Det är inte bara regler, utan också normer, exempelvis hur stor milersättning andra brukar betala ut, säger han i tidningen Driva Eget.

Här är tre frågor från Alex – med svar från experten Lars Nordfors, chef för den juridiska rådgivningen hos Företagarna.

1. Ska man ha kollektivavtal?
Svar: De allra flesta småföretag är inte anslutna till något kollektivavtal, och behöver inte vara det heller. Det ska gå att driva ett företag ändå. I praktiken kan ett kollektivavtal vara begränsande för de små. Däremot kan man ge sina anställda motsvarande förmåner. Det gör man genom att vända sig till exempelvis en försäkringsrådgivare.

I kollektivavtalet regleras bland annat vilken avsättning som arbetsgivaren ska göra för de anställdas tjänstepension och om arbetsgivaren ska fylla ut sjukpenning och föräldrapenning från Försäkringskassan. Nystartade företagare kan bygga upp pensionsavsättningarna gradvis och i viss mån betala vad han eller hon mäktar med.

2. Hur stor milersättning ska man betala?
Svar: Många företag betalar ut mer än den skattefria milersättningen på 18:50 kr per mil. Men det är en schablon och inget hindrar att ersättningen kan bli högre – det är en förhandlingssak. Vissa stannar på 18:50, och det är rimligt. Men jag har sett milersättningar på både 30 och 32 kr. Vad som avgör är vad du som arbetsgivare förväntar dig. Med tanke på den snabba värdeminskningen på bilar kanske du blir tvungen att betala mer än 18:50.

3. Vad gäller när de anställda bli sjuka?
Svar: Sjukskrivning och särskilt långtids- sjukskrivning är något som oroar många småföretagare. Man ser för sig hur man får betala dels sjuklön till den anställde i 13 dagar (dag 1 är karensdag), dels ersättning till en vikarie för att få jobbet gjort. Tyvärr går det inte att komma runt. Först dag 15 tar Försäkringskassan över.

UPPDATERING: Nu träder ett nytt högkostnadsskydd i kraft som förändrar reglerna för sjuklöner. Läs mer här.