13 000 kr mer i utdelning i aktiebolag

Anders Andersson

Publicerades: 13 september, 2011

De flesta som har aktiebolag får nästa år ta ut 13 000 kr mer i lågbeskattad utdelning än i år. Har du stora tillgångar i en enskild firma blir det en något större del som beskattas som räntefördelning med 30 procent.

Det är det enda som småföretagarna får i regeringens höstbudget. Men är du krogägare så gynnas du också av den halverade krogmomsen.

För att få mesta möjliga PR har Alliansen som vanligt valt att läcka ut innehållet i budgeten i smådelar och då om möjligt visa upp sig i fotovänliga munderingar. Därför presenterade de infrastruktursatsningarna iförda hjälmar vid ett tunnelbygge i Stockholm. När det i går klargjorde att krogmomsen sänks från 25 till 12 procent gjorde de det på en restaurangskola i Stockholm klädda i vita rockar.

Företagarsatsningarna kom de med i en ”debattartikel” i Svenska Dagbladet i dag. De meddelade då att de förändrar 3:12-reglerna för aktiebolagsägare på detta sätt:

  • Det lägsta lågbeskattade utdelningsbelopp som kan tas ut ur varje aktiebolag höjs med ca 13 000 kr, dagens 130 250 blir då 143 275. Skatten på detta belopp blir som tidigare 20 procent (41 procent om man tar hänsyn till att pengarna först beskattats med bolagsskatt).
  • Taket för hur stor del som ska tjänstebeskattas vid försäljning av aktierna i ett fåmansbolag sänks från 100 till 90 inkomstbasbelopp. Det betyder att den del av försäljningssumman som överstiger ca 4,7 miljoner nu beskattas med 30-procentig kapitalskatt.

För dig som har aktiebolag blir förbättringarna ännu mindre och gäller bara dig som har stora tillgångar i sin enskilda firma, främst skogsbrukar, lantbrukare och fastighetsägare. Den del av vinsten som beskattas med 30 procent enligt reglerna för räntefördelning blir något större. För tillgångar på en miljon höjs den lågbeskattade delen då från 82 000 kr till 87 000 kr (räntefördelningsräntan höjs med en halv procentenhet).

Företag som vill anställa utländska högavlönade experter får enklare regler. All utländsk personal som har en månadslön på mer än 88 000 kr räknas som experter (exempelvis proffsspelare till idrottsklubbar) och får 25 procent i skatt.

Reglerna för när det ska gå att dra av för forskning och utvecklings ska också göras mer generösa.