Byt från handelsbolag till AB

Anders Andersson

Publicerades: 14 juni, 2014

Om det nya skatteförslaget går igenom har alla med handelsbolag anledning att byta till aktiebolag.

Som Driva Eget tidigare redogjort för i flera nätartiklar kommer många småföretagare att bli vinnare på Företagsskattekommitténs skatteförslag. Det beror på ett nytt finansieringsavdrag som i praktiken sänker bolagsskatten från 22 till 16,5 procent för alla skuldfria aktiebolag.

Men detta avdrag finns inte för handelsbolag. Handelsbolag får bara del av förslaget stora baksida – stopp för ränteavdrag.

Om förslaget går igenom kommer handelsbolag att bli en ointressant företagsform och rådet blir att då byta till aktiebolag. Utredningens ordförande HG Wessberg är väl medveten om det och säger till Driva Eget:

– Vi inser att konsekvensen av förslaget blir att många kommer att avveckla sina handelsbolag.

Inte heller i enskilda firmor får del av förslagets fördelar, trots att procentsatsen för expansionsfondsskatten  för firmor och handelsbolag tidigare har ändrats på samma sätt som bolagsskatten. Nu blir det inga förändringar.

– Vårt uppdrag har varit att se över bolagsskatten och inget annat, säger HG Wessberg.

Möjligen kan skatteförenklingsutredningen ändra på detta när den utredningen presenteras i oktober i år.

Det finns också andra nackdelar med Företagsskattekommitténs förslag. Det som kritiserats mest är att bara hälften av gamla förlustavdrag ska få dras av från och med 2016.

– Förslaget att halvera förlustavdragen slår särskilt hårt mot de företag som varit mest utsatta för finanskris och lågkonjunktur. Dessutom urholkas förutsägbarheten.  Det är helt oacceptabelt och riskerar att undergräva Sveriges rykte som investeringsland, säger Krister Andersson, skattechef på Svenskt Näringsliv.

Han och andra kritiker tror att den delen i förslaget inte kommer att gå igenom sedan remissinstanserna sagt sitt.

Men förlustavdragen dras av i sin helhet både 2014 och 2015.

– Vi är medvetna om att förslaget kan innebär den typen av skatteplanering, säger HG Wessberg.

Förslaget kommer också att orsaka diskussion om vad som är ränta. Detta kommer också att komplicera förslaget och skapa specialregler kring factoring och leasing.

Den delen i ett hyreskontrakt eller leasingkontrakt som kan anses vara räntekostnad ska brytas ut ur kontrakten och redovisas som en icke avdragsgill ränta.

Ett bolag ska dock kunna ha räntekostnader i sådana kontrakt på upp till 300 000 kronor per år utan att det blir avdragsförbud. Det betyder att ett bolag kan ha ett par leasade tjänstebilar utan att drabbas av denna baksida av skatteförslaget.

Remissinstanserna förbereder sig nu på att kritiskt granska förslaget och det kommer under den närmaste tiden att komma kraftigt kritik. Svenskt Näringsliv är en av de största kritikerna:

– Förslaget kan ge ökad risk för internationell dubbelbeskattning samt för att företag får betala svensk bolagsskatt även om de går med förlust i Sverige, säger Krister Andersson.