<![CDATA[Olika bolagsformer kräver olika mycket administration. Foto: Getty Images]]>

Hur mycket krångel står du ut med?

Redaktionen

Publicerades: 9 juni, 2017

Funderar du på att starta aktiebolag? Då får du vara beredd på extra administration och krångel även om du är ensam ägare. Vill du göra det enkelt för dig ska du satsa på att starta en enskild firma istället. Aktiebolag är den mest reglerade företagsformen och reglerna kan ibland upplevas som ganska krångliga och överdrivna. I stort sett gäller nämligen samma regelverk för små aktiebolag som för stora börsbolag. I ett litet aktiebolag är du antagligen enda aktieägare, sitter ensam i styrelsen och är själv den enda anställde. Ändå måste bolagsstämma och styrelsemöten hållas och protokollföras, en bolagsordning upprättas och registreras, osv. Handelsbolag omfattas av lagen om handelsbolag och enkla bolag som dock inte alls är jämförbar med aktiebolagslagen. Handelsbolagslagen är kortfattad och ställer inte upp några större krav på formalia, något som kanske är både på gott och ont (ett företag med flera delägare brukar må bra av viss ordning och reda). Eftersom ett handelsbolag måste ha två eller flera delägare utgår handelsbolagslagen från att delägarna har ett bolagsavtal där man kommer överens om vad som ska gälla i bolaget, hur det ska skötas, osv. Upprättas inget särskilt bolagsavtal gäller bestämmelserna i handelsbolagslagen och vad man angivit vid registreringen av bolaget hos Bolagsverket (registreringsansökan blir ett litet bolagsavtal kan man säga). För en enskild firma gäller inte heller någon omfattande formalia och det finns ingen särskild lag om enskild näringsverksamhet. Ett aktiebolag måste avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning som ska registreras hos Bolagsverket. För ett handelsbolag med fysiska personer som delägare eller för en enskild firma behöver normalt bara ett årsbokslut upprättas (som inte registreras någonstans). För handelsbolag med ett aktiebolag som delägare måste en årsredovisning upprättas som ska registreras hos Bolagsverket. Aktiebolag som har en verksamhet som överskrider vissa gränsvärden måste ha minst en kvalificerad revisor. Gränsvärdena är 3 milj kr i årsomsättning, 3 anställda och 1,5 milj kr i tillgångar och överskrids två av dessa gränsvärden (samma två gränsvärden) två räkenskapsår i rad måste bolaget ha revisor. Detta innebär att drygt 70% av de svenska aktiebolagen skulle kunna välja att vara utan revisor. Handelsbolag omfattas inte av någon revisionsplikt, förutom handelsbolag som ägs av aktiebolag som omfattas av revisionsplikt. Inte heller enskilda firmor omfattas av revisionsplikt. Text: Björn Lundén Information]]>