Bolagsform Aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma?

Välja rätt bolagsform – aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag?

Redaktionen

Uppdaterades: 15 maj, 2020
Publicerades: 18 september, 2017
Foto av: Getty Images

Många startar med enskild firma men växlar till aktiebolag när inkomsten når över brytpunkten för statlig skatt. Men företagsformerna har olika för- och nackdelar. Här gör vi en genomgång av när det kan vara bra att byta från enskild firma till aktiebolag eller handelsbolag.

Det finns fördelar och nackdelar med de olika företagsformerna och det finns situationer när en ombildning till en annan företagsform är fördelaktig respektive inte fördelaktig. Här får du en jämförelse av handelsbolag med främst aktiebolag.

Eftersom det krävs minst två delägare i ett handelsbolag blir alternativet normalt aktiebolag eftersom man inte kan vara flera delägare i en enskild firma. Även enskild firma finns dock med som jämförelse när det är särskilt intressant. Valet mellan handelsbolag och aktiebolag kan alltså påverkas av en eller flera faktorer.

När passas olika bolagsformer bäst?

En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive bolagsform bäst?

Då syftar vi dels på företagets livscykel, alltså vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad, i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels på din ålder som företagare. Det finns intressanta skatteregler som har med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensionssystemet.

Läs också: Välj bolagsform efter hur stor risk du vill ta

Ett tips är förstås möjligheten att samtidigt ha handelsbolag eller enskild firma och aktiebolag, i många fall faktiskt det bästa alternativet.

Även om den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas i aktiebolagsform kan det finnas vettiga skäl att behålla handelsbolaget eller den enskilda firman. Att driva båda företagen parallellt i något eller några år ger större möjligheter till planering, inte minst skattemässigt.

Blir det skattekonsekvenser vid byte av bolagsform?

En nedläggning av ett handelsbolag eller en andelsöverlåtelse innebär en avyttring av andelarna och det medför en skattekonsekvens. Ligger den justerade anskaffningsutgiften lite snett uppkommer en kapitalvinst som ska beskattas eller en kapitalförlust som i och för sig ger en skattereduktion men som kanske inte kan nyttjas fullt ut.

Läs också: Aktiebolag eller firma – vad är bäst för dig

Det som gäller handelsbolag gäller även för kommanditbolag. Kommanditbolag är ju endast en form av handelsbolag och man kan lätt byta från det ena till det andra genom en omregistrering hos Bolagsverket.

Aktiebolag upplevs som en mer seriös bolagsform

Det går inte att sticka under stol med att ett aktiebolag ofta upplevs som mer seriöst än ett handelsbolag eller en enskild firma. Lite finare kanske, mer som ett riktigt företag. Med AB i firmanamnet och eventuellt vd på visitkortet brukar statusen höjas.

Detta är egentligen lite märkligt eftersom en handelsbolagsdelägare eller en enskild näringsidkare tar större risker och kan sätta hela sin privatekonomi på spel om företaget går överstyr.

Leverantörer och andra fordringsägare bör ha större möjlighet att få betalt för sina fordringar från ett handelsbolag och handelsbolagsdelägarna eller en enskild näringsidkare, än från ett aktiebolag. Aktiebolaget upphör ju om det går i konkurs, medan handelsbolagsdelägare och enskilda näringsidkare i princip kan jagas livet ut med inkassokrav, betalningsförelägganden och utmätningar.

Läs också: Hur mycket krångel står du ut med?

Stor skillnad på juridiskt ansvar mellan bolagsformer

Ett aktiebolag är en juridisk person, det vill säga skild från dig som ägare. Aktiebolaget kan därför, precis som en fysisk person, ingå avtal, äga saker, låna pengar, bli stämd inför domstol, ha anställda osv. Om du har ett aktiebolag finns det därmed en knivskarp skiljelinje mellan företaget och dig själv som ägare.

Men även ett handelsbolag är en juridisk person. Handelsbolag kan därför precis som aktiebolag ingå avtal, äga saker, låna pengar, bli stämd, ha anställda och så vidare. I handelsbolag finns dock inte den knivskarpa skiljelinjen mellan företaget och dig själv som ägare, detta på grund av det personliga och solidariska ansvar du ändå har som ägare för bolagets skulder och förpliktelser. För den som driver ett handelsbolag blir det något av en mix av regelverk och en kanske inte helt igenom positiv mix. Läs mer om ansvarsfrågorna på webben (se nästa sida).

En enskild firma är inte någon juridisk person. Det innebär att du som ägare samtidigt är själva företaget. Därmed blir företagets och din privata ekonomi fullständigt invävda i varandra. Du använder ditt personnummer som registreringsnummer och har personligt ansvar för företagets samtliga skulder och förpliktelser. Det blir också du personligen som ingår alla avtal, ansvarar för anställda, lånar pengar och så vidare.

Läs också: Lina gick i skattefällan

Pedagogisk utmaning med olika bolagsformer

I och med att ett aktiebolag är en juridisk person och ett eget skattesubjekt kan ägarens och bolagets ekonomier bara blandas ihop på grund av misstag, slarv eller brottsligt uppsåt. Det är tydligt vad som hör till aktiebolaget respektive till dig som ägare när det gäller tillgångar, skulder med mera.

Tar du ut pengar ur aktiebolaget blir det en lön till dig, som beskattas och socialavgiftsbeläggs direkt. Eller så blir det en utdelning som kommer att beskattas i samband med din privata inkomstdeklaration. Att låna pengar från aktiebolaget är förbjudet (kallas följaktligen förbjudet lån) och om inte lånet återbetalas omgående kan hela lånebeloppet beskattas som inkomst av tjänst för dig som ägare. Har du tvärtom lånat in pengar till aktiebolaget, och får en återbetalning, blir det förstås ingen skattekonsekvens.

Har du handelsbolag eller enskild firma lönebeskattas du inte för dina egna uttag utan i stället beskattas du för årets skattemässiga överskott. Den skatt och de egenavgifter som beräknas på överskottet blandas med dina privata skatter. Det kan därför vara svårt att under inkomståret veta säkert hur den slutliga beskattningen blir. Inte förrän långt efter inkomståret lämnar du in din inkomstdeklaration och inte förrän på hösten året efter inkomståret kommer ditt slutskattebesked.

Läs också: Få koll på socialavgifter i olika bolagsformer

I ett handelsbolag eller i en enskild firma kan du dock i hög grad styra det skattemässiga överskottet genom exempelvis avsättning till periodiseringsfond (läs mer om det på webben, se nästa sida). Har du aktiebolag är den möjligheten mindre.

Om du tar ut pengar (eget uttag) ur ditt handelsbolag eller din enskilda firma påverkar det inte din skattesituation direkt. Du kan alltså i princip tömma firman på pengar och leva på stor fot under en tid, utan att det direkt leder till högre beskattning för dig. Detta är givetvis inte bra ur pedagogisk synvinkel – det blir väldigt svårt att se kopplingen mellan de uttag man gör ur företaget och den skatt som ska betalas.

Genom att uttagen leder till ett lägre kapitalunderlag för expansionsfond kan det förstås bli en påverkan genom att du tvingas återföra expansionsfond eller inte kan göra en ny avsättning. Dessutom sänks underlaget för räntefördelning.

När det gäller handelsbolag och enskild firma kan sambandet mellan preliminär SA-skatt respektive F-skatt, årets redovisningsmässiga resultat, årets skattemässiga resultat och de egna uttagen vara väldigt svårt att greppa. Inte ens erfarna småföretagsrådgivare ror i land uppgiften att pedagogiskt förklara dessa samband. Och att bedöma det ekonomiska läget och den skattemässiga sitsen för företagaren under året är hart när en omöjlighet – man får ofta ta till tumregler och ”beroende på-bedömningar”.

Läs också: 4 skäl att välja AB

Så deklarerar du i aktiebolag och handelsbolag

ETT AKTIEBOLAG är ett eget skattesubjekt, deklarerar på blankett INK2 och har ett eget slutskattebesked. Bolagets skatter och avgifter blandas alltså inte med ägarens skatter och avgifter.

ETT HANDELSBOLAG är bara delvis ett eget skattesubjekt, nämligen för

  • Moms
  • Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt för anställda
  • Särskild löneskatt på anställdas pensionskostnader
  • Fastighetsskatt och fastighetsavgift på handelsbolagets fastigheter

Handelsbolaget ska alltså lämna skattedeklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt men också blankett INK4 (inkomstdeklaration) för att redovisa underlag för särskild löneskatt och fastighetsskatt/fastighetsavgift. Handelsbolaget får ett eget slutskattebesked och egen F-skattedebitering (om bolaget har fastigheter och/eller pensionskostnader för anställda).

Läs också: Underskott i olika bolagsformer

Däremot är inte handelsbolaget skattesubjekt för inkomstskatt eller egenavgifter och inte heller för särskild löneskatt på delägarnas pensionskostnader. Allt detta står delägarna själva för och deklarerar i sina egna inkomstdeklarationer. Inkomstskatt och egenavgifter för din andel i handelsbolaget kommer att slås ihop med dina privata skatter och så vidare på ditt slutskattebesked. Driver du handelsbolag blir det alltså dubbla inkomstdeklarationer. Handelsbolaget har F-skatt­sedel medan du som delägare har en SA-skattsedel (för särskild A-skatt).

EN ENSKILD FIRMA är inte ett eget skattesubjekt. I stället ska du som ägare till företaget deklarera och beskattas för företagets inkomster. Du lämnar helt enkelt en näringsbilaga (NE) till din egen inkomstdeklaration. Skatter och avgifter för din enskilda firma och för dig privat kommer därmed att slås ihop på slutskattebeskedet (moms kan du dock hantera via skattedeklarationer och är du arbetsgivare hanterar du alltid arbetsgivaravgifter och preliminärskatt i skattedeklarationer).

Av Ulf Svensson i samarbete med Björn Lundén Information