<![CDATA[]]>

Hantverkarna vill inte krångla med rotavdraget

Anders Andersson

Publicerades: 6 april, 2009

Landets hantverkare är missnöjda att de från den 1 juli ska sköta administrationen för rotavdraget, som ska halvera arbetskostnaden för villaägare och bostadsrättsägare som bygger om.

Rotavdraget görs nu av konsumenterna själva, som nu får tillbaka hälften av arbetskostnaden som de betalat till snickare, målare, plåtslagare, elektriker och andra som bygger om och reparerar. De pengarna kommer nu först i samband med deklarationen nästa år. Rotavdraget är högst 50 000 kr per person för arbeten som gjorts fr o m den 8 december förra året.

Från den 1 juli är det meningen att hantverkarna direkt drar av skattesubventionen på fakturorna till konsumenterna. Sedan ska de kräva de pengarna av Skatteverket. Detta ska också gälla avdraget föär hushållsnära tjänster.

Tidigare  har det bara hörts positiva kommentarer från hantverkare och byggare, som varit glada över att rotavdraget minskar svartarbete. Men  nu kommer kritik från fler håll:

  • Både hantverkarna ochorganisationen Företagarna är missnöjda med att företagen får ligga ute med pengar tills de får dem av Skatteverket. Det kan skapa lividitetsproblem och krångel.
  • Att fakturera med factoring för hantverkarna blir problem med det nya systemet. Än har Skatteverket inte löst de problemen, och det kan finns risk  att factoring inte kanm användas fär företag som erbjuder tjänster som kan ge avdrag.

Staffan Renström, skattejurist hos Byggindustrierna, är kritisk och har hört hur hantverkare klagar på att det är de som ska sköta statens administrationen:

– Den här fakturametoden är inte någon lyckad modell. Den kan få effekten att hantverkare bli mindre benägna att utföra rotarbeten, säger han till TT.

Också Skatteverket har kritiska synpunkter:

– Modellen är bra för kunden, men jag förstår att det skapar oro i företagen, säger Pia Blank Thörnroos, vid verkets rättsavdelning.

Skatteverket håller nu i hög fart på att ta fram ett helt nytt system för att hantera utbetalningarna, en syssla som skiljer sig stort från den normala på verket.

– Vi lovar att betala pengarna inom tio dagar, och ska från i höst skapa en möjlighet att ansöka elektroniskt, säger Blank Thörnroos.

De problem med ökad byråkrati, ökad ekonomisk risk, och minskad likviditet som branschen ser i konstruktionen av rotavdragen diskuterades i regeringen innan lagförslaget lades fram i mars. Men regeringen ansåg då att de riskerna får hänföras till ”normala affärsrisker”.

Lagförslaget ligger nu på skatteutskottets bord i riksdagen. Men några förändringar lär inte drivas igenom i riksdagen, enligt utskottets ordförande Lennart Hedquist (M).

– Jag kan ha en viss förståelse för att det blir lite extra administration för företagen, men farhågorna om att kunderna ska slå i avdragstaket är ganska osannolika. Jag förstår inte varför branschen vill driva denna kritik redan i förväg. De borde vänta och se hur det fungerar, säger han till TT.