<![CDATA[]]>

Starta nytt bolag med investeraravdrag

Anders Andersson

Publicerades: 2 maj, 2014

Det nya investeraravdraget ger 7 500 kr i skattesänkning för dig som startar ett 50 000-kronorsbolag. Det är en okänd konsekvens av det nya avdraget som började gälla 1 december 2013.

Så här ser investeraravdraget ut:

  • Privatpersoner men inte företag kan satsa upp till 650 000 kronor per år. Hälften av beloppet dras av under kapital i deklarationen. Eftersom skattesatsen där är 30 procent blir skattesänkningen 15 procent av insatsen. Om du satsar pengar med investeraravdrag kan satsningen växa med upp till 60 procent innan skatten på värdestegringen blir lika stor som din skatterabatt.

Även den som bildar nytt aktiebolag får det nya avdraget. Om du satsar 50 000 kronor i aktiekapital blir det 7500 kronor i skatterabatt.

Satsar du extra pengar i ditt bolag (kapitaltillskott) blir det dubbla effekter – både investeraravdrag och rätt till höjd lågbeskattad utdelning. Exempel med 500 000 kronor i ökat aktiekapital:

  • Du får tillbaka 75 000 kronor i investeraravdrag.
  • Du kan också ta ut högre utdelning som beskattas med bara 20 procent. Denna utdelning ökas varje år med drygt 10 procent av ditt insatta kapital. Det blir drygt 50 000 kronor i extra lågbeskattad utdelning om året i detta exempel.

Regler för bolaget

Bolaget som tar emot pengar måste bedriva rörelse, vara onoterat och ha minst 300 000 kronor per år i sammanlagda löner. Företaget får heller inte ha mer än 80 miljoner i nettoomsättningen, ha fler än 50 anställda och ta emot mer än 20 miljoner i avdragsgrundande satsningar per år. Inte heller får företaget ha tvingats göra kontrollbalansräkning eller vara föremål för rekonstruktion.

Regler för investeraren

Den som investerar får inte under de närmaste fem åren ta emot pengar från bolaget annat än lön och utdelning. Den som gör det eller flyttar utomlands under femårsperioden kan få betala tillbaka skatterabatten.

LÄS MER! Mer om det nya avdraget i Driva Eget nr 7/2013. Prenumerera på Driva Eget HÄR.