Hårdare regler ska ge sänkt bolagsskatt

Gustaf Brickman

Publicerades: 23 mars, 2012

Nu ska regeringen täppa till den lucka i lagen som gjort att många riskkapitalbolag kunnat blåsa upp sina ränteavdrag. De 5,6 miljarder kronor extra som staten får in ska gå till sänkt bolagsskatt – det kan innebära 24 procent bolagsskatt i framtiden.

– De aggressiva och tvivelaktiga skatteupplägg som vi bland annat sett hos vissa riskkapitalföretag verksamma inom välfärdssektorn kan vi inte acceptera. Nu täpper vi till ytterligare och därmed motverkas möjligheten för företag att fly undan sitt samhällsansvar, säger finansminister Anders Borg.

Genom interna lån har många riskkapitalbolag blåst upp sina ränteavdrag och på så sätt sänkt sin bolagsskatt. Nu ska de möjligheterna begränsas, vilket kan spara in upp till 5,6 miljarder till statskassan. Pengar som ska gå till att sänka den generella bolagsskatten för alla svenska aktiebolag.

Det motsvarar en sänkning av bolagsskatten till 24 procent, från dagens 26,3 procent.

Förslaget ska nu ut på remiss, och lagändringen föreslås gälla redan från årsskiftet.