Bolagsskatten sänks till 20 procent

Anders Andersson

Publicerades: 13 maj, 2014

Bolagsskatten väntas sänkas till 20 procent. Småföretagarna vinner – riskkapitalbolag och byggbolag förlorar på nytt skatteförslag.

Företagsskattekommittén kommer i juni med förslag till nya skattelagar för företag. Enligt DI kommer då bolagsskatten att sänkas från 22 till 20 procent, för att anpassas till sänkningar som sker i andra länder och för att stimulera företagen.

Detta ska betalas med försämrade ränteavdrag. Endast 25 procent av ett aktiebolags resultat väntas bli avdragsgillt.

I direktiven till utredningen har finansminister Anders Borg sagt att lånefinansiering inte ska gynnas på bekostnad av kapital som ägaren själv skjuter till.

”Den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital bör förbättras”, skrev han.

Lagstiftningen mot de så kallade räntesnurrorna räcker inte, anser han. Det ser nu ut som om han fått utredarna med sig på att skapa ökad rättvisa mellan lånade och obelånade bolag.

Det är främst högt belånade riskkapiatlbolag och stora byggbolag som missgynnas om räntebegränsningen blir verklighet.

Vinnare på sänkt bolagsskatt blir främst småföretag. Med 20 procentig bolagsskatt och 20 procentig utdelningsskatt sänks det totala skatteuttaget för utdelning från 37,6 till 36 procent.

Detta är bara en del av vad Företagsskattekommittén väntas komma med när utredningen är klar. Förmodligen kommer också förslag till förändring av de krångliga 3:12-reglerna – förhoppningsvis förenklingar.