<![CDATA[]]>

Tantiem kan ge rejäl skattevinst

Redaktionen

Publicerades: 9 januari, 2013

Aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår kan sätta av till tantiem i årsredovisningen för 2012. På så vis utnyttjar du redan i år sänkningen av bolagsskatten med 4,3 procentenheter som gäller från 2013.

För varje 100 000 kronor som kan sättas av till tantiem och arbetsgivaravgifter på detta och som då flyttar vinst i bolaget från 2012 till 2013, tjänar bolaget närmare 6 000 kronor i sänkt bolagsskatt.

Metoden passar alla ägare av fåmansbolag med kalenderår som räkenskapsår och som tänkt ta ut lön från sitt bolag under 2013.

Det krävs också att bolaget har jobbat ihop en skattepliktig vinst före bolagsskatt under 2012. Den vinsten måste vara minst lika stor som avdraget för tantiem plus arbetsgivaravgifter.

Det är lönar sig nämligen inte att göra avdrag för ett tantiem som skulle öka ett underskott i bolaget. Det avdraget minskar ju inte någon bolagsskatt och då är vitsen med tantiem helt borta.

Med en avsättning till tantiem gör bolaget avdrag för nästa års lön redan i årets årsredovisning och deklaration. Underlaget för bolagsskatt på 2012 års resultat minskar och underlaget för bolagsskatt ökar i stället lika mycket nästa år, då skattesatsen är mycket lägre.

När man sätter av till tantiem får man även göra en avsättning för beräknade arbetsgivaravgifter på beloppet. 100 000 kronor i tantiem för 2012 ger alltså ett avdrag med cirka 131 400 kronor i deklarationen för 2012.

I stället ökas nästa års vinst med 131 400 kronor eftersom ”lönen” på 100 000 kronor som betalas ut 2013 är avdragen redan 2012. Men eftersom bolagsskatten under 2013 är 4,3 procentenheter lägre än under 2012 tjänar bolaget ändå på affären.

Själva tantiemet betalas inte ut förrän 2013 och den utbetalningen får inte ske förrän tidigast då ordinarie årsstämma har hållits. Beloppet kommer därför att inkomstbeskattas under år 2013 hos mottagaren.

Det är inte enbart ägaren av ett fåmansbolag som kan få ett tantiem, utan det kan även betalas till anställda. Det är inget villkor att ägare själv måste få tantiemet. Avdrag i bokföring och deklaration för 2012 kan göras på samma sätt för sådana avsättningar, som ska betalas ut under 2013.