<![CDATA[]]>

Investera med ny skatterabatt

Anders Andersson

Publicerades: 19 december, 2013

Om du har mycket privata pengar som du vill investera kan du redan nu i december få skatterabatt med de nya investeraravdraget – även genom pengarna i det egna aktiebolaget.

De nya reglerna för investeraravdrag ser ut så här:

  • Privatpersoner men inte företag kan satsa upp till 650 000 kronor per år i onoterade aktiebolag. Hälften av det satsade beloppet dras av under kapital i deklarationen. Eftersom skattesatsen där är 30 procent blir skattesänkningen 15 procent av insatsen.

Det kan betyda en rivstart för det nya avdraget, eftersom en kapitalstark person kan satsa 650 000 kronor under december i år, lika mycket som under hela 2014.

Men pengarna som satsas måste vara kvar i bolaget i minst fem år. Den som tar tillbaka insatsen eller tar ut annat än lön och utdelning får betala tillbaka den skatterabatt som man tidigare fått.

Även den som bildar nytt aktiebolag får det nya avdraget. Om du satsar 50 000 kronor i aktiekapital blir det 7 500 kr i skatterabatt.

Satsar du extra pengar i ditt bolag (kapitaltillskott) blir det dubbla effekter – både investeraravdrag och rätt till höjd lågbeskattad utdelning enligt detta exempel. Om du vill sätta in mer kapital i ditt aktiebolag kan du få dubbla skatteförmåner, om du uppfyller kraven, främst att de totala årslönerna i bolaget är minst 300 000 kronor. Exempel ur Driva Eget nummer 7/2014 med 500 000 kronor i ökat aktiekapital:

  1. Du får tillbaka 75 000 kronor i investeraravdrag.
  2. Du kan också ta ut högre utdelning som beskattas med bara 20 procent. Denna utdelning ökas varje år med ungefär 10 procent av ditt insatta kapital. Alltså ungefär 50 000 kronor i extra lågbeskattad utdelning om året i detta exempel. Se i kalkylen här hur detta kan öka utdelningen.

Bolaget som tar emot pengar som ger investeraravdrag måste uppfylla dessa krav:

  • Ska bedriva rörelse och ha minst 300 000 kronor per år i sammanlagda löner under investeraråret eller året efter.
  • Ha högst 80 miljoner i nettoomsättningen eller balansomslutningen och under 50 anställda, inklusive delägarna.
  • Högst 20 miljoner i avdragsgrundande satsningar per år får tas emot.
  • Företaget får inte ha tvingats göra kontrollbalansräkning eller vara föremål för rekonstruktion.