<![CDATA[]]>

Kan företaget köpa hus i solen?

Anders Andersson

Publicerades: 26 februari, 2013

Nästan 52 000 personer flyttade från Sverige förra året, vilket är nytt rekord. Som företagare kan du låta bolaget köpa ett hus utomlands och själv semestra där. Men detta varnar skatteexperterna för.

Svenskarna har slagit nytt rekord för utvandring. Nästan 52 000 flyttade utomlands förra året, rapporterar Di.se.

Spanien och Frankrike är de mest populära länderna att flytta till av Medelhavsländerna. Men Portugal ökar också snabbt.

Den som har aktiebolag med stort beskattat kapital är ofta på jakt efter investeringar – kanske ett hus i utlandet. Kanske ser man det som ett bättre alternativ än att ta ut hög lön ur bolaget, betala inkomstskatt och köpa utlandshuset för de privata pengar som blir kvar.

Men det finns en stor negativ baksida som kan ödelägga hela den ekonomiska kalkylen – ett kraftigt förmånsvärde som beskattas som lön i den privata deklarationen.

Detta ska motsvara marknadsvärdet av att hyra bostaden hela året utom de veckor den hyrs ut. Skattejurist Cecilia Gunne på Lindskog Malmström advokatbyrå har sett hur Skatteverket satt värden som motsvarar den alternativa årsavkastningen på husinvesteringen plus driftskostnader.

– Förmånsvärdena blir så höga att vi nästan alltid avråder våra klienter från att köpa utlandshus via bolag. För svenska fjällstugor och sommarstugor som där förmånsvärden kan bli lägre kan det möjligen löna sig att köpa via bolag.

Problemet är att Skatteverket kräver att förmånsvärde ska utgå för alla veckor när man har möjlighet att disponera bostaden, även under lågsäsong och även om man är i sitt hus endast några veckor per år. En schablon för utlandshus är då 3 000 kr per vecka – alltså över 150 000 kronor om året.

Men de veckor när man hyr ut räknas av.

– En möjlighet är då att ett uthyrningsföretag hyr fastigheten hela året, så att man kan visa att man inte har haft någon dispositionsrätt. Man betalar sedan med privata pengar till uthyrningsföretaget för de veckor som man varit i huset, säger skatteadvokat John Larsson.

Det finns de som köper utlandshus via utländska dotterbolag för att försöka slippa förmånsskatt. Men förmodligen tål inte dessa upplägg en svensk skattegranskning. Dessutom kan konsultarvoden och avgifter äta upp en stor del av skattevinsten.

En nackdel med att äga bostaden via ett bolag är också att skatten på både uthyrning och försäljning blir högre än om bostaden ägs privat.

Vinstskatten vid en försäljning kan dock undvikas om ett dotterbolag först startas med enda syfte att köpa och äga fastigheten. När huset ska säljas kan då dotterbolagets aktier och inte själva fastigheten säljas.

Köpeskillingen går då direkt in som beskattat kapital i moderbolaget utan att det blir någon skatt. Men för fåmansföretag finns en stoppregel som innebär att dotterbolaget måste ha ägt fastigheten i minst tre år.

I Driva Eget nr 1/2013 kan du läsa mer om skattereglerna för de två ägaralternativen, och när det är lönsamt att låta företaget äga villan eller bostadsrätten.