<![CDATA[]]>

Lönar det sig att låna för att betala skatteskuld?

Anders Andersson

Publicerades: 28 augusti, 2015

Läsaren ”företagare i villa” undrar om det lönar sig att låna för att betala av husets skatteskuld. Driva Egets Anders Andersson svarar och reder ut.

Signaturen ”företagare i villa” sålde sitt privata hus 2011 fick uppskov med att betala skatt på vinsten som var en miljon. Nu är frågan om det lönar sig att låna för att betala av den skatteskulden och hur går det i så fall till?

Driva Egets Anders Andersson ger svar:
Eftersom räntan nu är rekordlåg är detta riktigt lönsamt. Du kan riva upp den deklaration som du gjorde när du begärde uppskov. Sådan omprövning kan man göra för allt i deklarationen för de fem senaste åren, alltså inkomståret 2009 och senare.

På blankett SKV6891 skriver du att du begär omprövning av deklarationen för inkomståret 2011 och åren efter när du haft uppskov. Skriv att du tar tillbaka din begäran om vinstuppskov av fastigheten X, såld 2011.

Du har i dessa deklarationer fått betala 2,2 procent per år i icke avdragsgill ränta på den skatt som du skjutit upp. Den skatten är 220 000 kronor, eftersom skattesatsen är 22 procent. Nu får du i stället betala kostnadsränta för de år du haft uppskov. I stället för de 4 840 kronorna per år i uppskovsränta får du en kostnadsränta som är drygt hälften så stor.

De 2,2 procenten i icke avdragsgill ränta motsvarar 3,14 procent i avdragsgill låneränta. Så om du kan låna till lägre ränta än 3,14 procent lönar det sig att begära omprövning och betala skatteskulden på 220 000 kronor.

För både rörliga bolån och lån bundna i tre år eller lägre ligger räntan nu på under 2 procent. Pruta ned den om banken ger högre ränta och jämför räntan här.

Med en ränta på strax under 2 procent blir din förtjänst på att betala uppskovet ungefär 2 000 kronor per år plus omkring 6 000 kronor när uppskovsräntan byts ut mot kostnadsränta.