Maxa din utdelning med ny kalkyl

Anders Andersson

Publicerades: 19 december, 2012

Om du har aktiebolag med anställda kan det mot slutet av året vara dags för löneförhöjning – åt dig själv. Det gäller då att komma över en viss nivå för att ta ut extra mycket i lågbeskattad utdelning.

Vår kalkyl gäller fär utdelning under 2013 – men uppdatering för 2014 med Anders Borgs justeringar är ännu inte klar.

 Se här i vår kalkyl.

Alla aktiebolag kan under 2013 enligt en schablonregel ta ut upp till 150 150 kronor i aktieutdelning för ett bolag med en utdelningsskatt på 20 procent. Om man inte tar ut utdelning varje år får man i stället motsvarande låga skatt när bolagets aktier säljs.

Eftersom utdelning beskattas lägre än lön inklusive arbetsgivaravgifter gäller det att försöka få ut så mycket som möjligt. Det kan man göra genom att beräkna utdelningen på bolagets totala lönesumma, inklusive bolagets delägare.

Redan när du har en anställd utöver din egen lön kan det löna sig att se efter om denna löneregel är bättre än schablonregeln.

Men för att regeln ska få användas måste en person inom ägarens familj ha fått en lön av en viss storlek under året före det år då utdelningen betalas ut. Vid beräkning av utrymmen för utdelningar under 2013 tittar man alltså på löneuttagen under 2012.

Fundera över vilken i familjen som mest gynnas av en hög lön – kanske den som har störst nytta av maximal pensionsgrundande inkomst eller den som vill ha högsta möjliga ersättning från föräldraförsäkringen.

Med en total lönesumma på 4 miljoner måste någon i familjen ta ut ungefär en halv miljon i årslön för att löneregelns krav ska vara uppfyllda. Hur stor lön som krävs vid olika totala lönesummor kan du se i en kalkyl här.