<![CDATA[Nya regler vid försäljning av dotterbolag. Foto: Getty Images]]>

Nya regler vid försäljning av dotterbolag

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 21 december, 2017

Skatteverket inför nya regler för avdragsrätten för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier.

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande om avdragsrätten för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier. I praktiken innebär det att ingående moms på kostnader som är direkt kopplade till försäljning av aktier inte är avdragsgilla.

Tidigare har företag under vissa förutsättningar haft avdragsrätt för kostnader i samband med en aktieförsäljning om det handlat om allmänna omkostnader i moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet.

De nya reglerna innebär att endast moderbolag som har en egen verksamhet vid sidan av förvaltningen av sina dotterbolag kan få avdragsrätt för ingående moms på allmänna omkostnader i samband med försäljningen av aktierna i ett av dotterbolagen. Det avyttrade dotterbolaget måste också ha varit till nytta för moderbolagets kvarvarande verksamhet.

Om ett moderbolag som endast deltar i förvaltningen av sina dotterbolag säljer ett av dem kan inte försäljningen anses ha ett samband med moderbolagets förvaltning av de kvarvarande dotterbolagen, enligt Skatteverkets nya ställningstagande. Samtliga kostnader för försäljningen anses därmed direkt kopplade till den momsfria aktieförsäljningen.

Det räcker inte med ett indirekt samband mellan de inköpta tjänsterna och moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet för att det ska innebära avdragsrätt. Skatteverket utvecklar i sitt ställningstagande sin syn på när en kostnad kan anses vara en allmän omkostnad.

LÄS MER PÅ: skatteverket.se