Periodiseringsfond nu bra också för aktiebolag

Anders Andersson

Publicerades: 7 december, 2011

Dagens skatteråd handlar om periodiseringsfonden, som i år blivit extra intressant även för dig med aktiebolag.

I enskild firma och handelsbolag är det oftast självklart att man ska skjuta på skatten med hjälp av periodiseringsfond, eftersom det inte blir någon ränta på de avsatta pengarna.

Upp till 30 procent av vinsten kan sättas av på det sättet. Hela skatten kan då skjutas upp i sex år. Det som sätts av för 2011 års inkomst, alltså i nästa års deklaration, måste alltså tas upp senast i deklarationen som ska lämnas 2018.

Reglerna för aktiebolag är likadana, men med två olikheter – endast 25 procent kan sättas av och det bir ränta på pengarna till de tas ut.

Periodiseringsfond har därför inte varit så intressant för aktiebolag. Men i år kan det finnas anledning att göra sådana avsättningar i deklarationen för 2011. Det beror på två saker:

  • Statslåneräntan den 30 november, som reglerar räntan på periodiseringsfond, har sänkts med 1,19 procentenheter till 1,65 procent. Det betyder att det lönar sig att sätta av till periodiseringsfond om du kan få en avkastning på mer än 1,65 procent.
  • Bolagsskatten kommer förmodligen att sänkas om något år. Tror du på det finns det ännu större anledning att göra sådana avsättningar, eftersom du då får lägre skatt när periodiseringsfonden ska beskattas än vad du skulle få om du skattar av vinsten med dagens bolagsskatt.