<![CDATA[Så kan du skjuta upp vinsten. Foto: Getty Images]]>

Så kan du använda vinsten nästa år

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 14 augusti, 2017

Våra experter svarar på läsarnas frågor om företagande. Nu kan du läsa de senaste svaren som handlar om hur du kan spara vinsten till nästa år, hur du får en vettig mammapeng, om firman kan köpa dina verktyg och om du kan hyra ut butiken till ditt AB.

Vi fick en fråga från Peter gällande aktiebolag. År ett går med vinst, men han förväntar sig att år två ska gå med förlust och undrar om det något sätt att behålla pengarna utan att skatta för årets vinst för att sedan använda år två?

Helena Robertsson är skatteexpert på EY och svarar på Driva Egets läsares frågor om skatter. Här reder hon ut vad som gäller för Peters frima.

Du kan utjämna resultaten mellan olika beskattningsår exempelvis genom avsättningar till periodiseringsfond och överavskrivningar:

Avsättningar till periodiseringsfond

Genom att göra en avsättning till en periodiseringsfond ett år och göra en återföring ett annat, kan man utjämna beskattningen för år med överskott och år med underskott.

Varje års avsättning till en periodiseringsfond bildar en egen fond. Ett års avsättning får maximalt göras med 25 procent av bolagets överskott före avdraget. Obs! En avsättning till en periodiseringsfond ska återföras senast det sjätte beskattningsåret efter avsättningsåret. Det tidigast gjorda avdraget ska alltid återföras först.

LÄS OCKSÅ: AB, HB eller enskild firma – så planerar du för vinsten

Om bolagetet har periodiseringsfonder, ska en årlig schablonintäkt beräknas och betalas. Den beräknas så här: 72 procent av statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret multiplicerat med summan av ingående periodiseringsfonder.

Så här kan det se ut: Anta att summan av avsatta periodiseringsfonder uppgick till 80 000 kronor vid beskattningsårets ingång och att statslåneräntan var 1,50 procent. Schablonintäkten uppgår då till 864 kronor. (0,015 x 0,72) x 80 000 = 864 kronor).

Överavskrivningar
Ett annat sätt är att redovisa ackumulerade avskrivningar över plan, så kallade överavskrivningar. Detta är ett undantag där skattereglerna (om förutsättningarna är uppfyllda) medger en högre avskrivning än redovisningsreglerna.

Som exempel: I räkenskaperna skrivs en tillgång anskaffad under året för 100 kronor av under fem år (alltså med 20 % per år). Enligt den skattemässiga huvudregeln får bolaget dock skriva av med 30 %, varför bolaget kan redovisa en överavskrivning om 10 kronor. Överavskrivningen ska redovisas som en obeskattad reserv och måste stämmas av årligen.

Här kan du läsa fler svar från våra experter om bland annat ersättning under mammaledighet, hyra butik av dig själv, köpa verktyg och skjuta upp vinsten. www.driva-eget.se/expertsvar