<![CDATA[]]>

Så påverkas småföretagarna av regeringens nya jobbpaket

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 27 augusti, 2015

Nya skatter och reformer på över 60 miljarder är att vänta de kommande fyra åren, visar en granskning av regeringens budget. Se här hur de kan påverka dig.

Statsminister Stefan Löfven presenterade under onsdagen regeringens jobbpaket.  En granskning som Dagens Industri skriver om i dag visar att de offentliga utgifterna och skatterna kommer att öka med över 60 miljarder kronor de kommande fyra åren.

Förutom de redan kända skattehöjningarna (se längst ner i artikeln) kan dessa komma att drabba småföretagare:

  • En särskild vägslitageavgift för tunga fordon planerar att införas. Enligt utredningen ska denna ge miljardbelopp till statskassan.
  • Förra veckan framkom att regeringen nu vill höja bensinskatten med 4 till 5 öre utöver de 44 öre som de tidigare sagt.
  • 3:12 reglerna för småföretagare med aktiebolag kan komma att skärpas.

– Den översyn av 3:12-reglerna som nu görs kan innebära försämringar. I stället för att förenkla de krångliga reglerna finns det risk att de kompliceras ytterligare. Förra året fick många med anställda dubbelt så stor lågbeskattad utdelning. Kanske kommer den förbättringen att tas bort, säger Driva Egets Anders Andersson.

Information kring skattehöjningarna  går att hitta i budgetens redovisning av utgiftstaken som visar hur många reformer regeringen vill göra. Finansminister Magdalena Andersson backar från formulering i budgeten.

– Jag skulle inte ta det där som ett löfte om stora skattehöjningar. Det handlar om att kunna skapa sig ett utrymme om vi får god sysselsättningstillväxt och ökande skatteintäkter, säger hon till Dagens Industri.

Redan kända skattehöjningar:

  • Arbetsgivaravgifterna för personer som är 25 år eller yngre höjdes den 1 augusti från 15,49 procent till 25,46 procent. Ytterligare en höjning kommer ske nästa sommar.
  • ROT-avdraget sänks vid årsskiftet, vilket innebär att man inte får dra av 50 procent utan 30 procent av lönekostnaden.
  • Rut-avdragen ligger nu på 50 000 kronor men sänks från och med nästa år till 25 000 kronor per person. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet. Rut-avdraget för läxhjälp togs bort 1 augusti i år.
  • Bensinskatten höjs med 44 öre per liter och skatten på diesel höjs med 48 öre per liter – plus moms. Men nu ligger alltså förslag inne för ytterligare höjning som vi nämner ovan. Detta sker i budgetpropositionen för 2016.
  • Det blir också en skattehöjning på sparande via investeringssparkonto, så kallat ISK. Den nya skattehöjningen träder i kraft den 1 januari 2016.