Så ska företaget kräva Rot-pengar av Skatteverket

Redaktionen

Publicerades: 7 april, 2009

Så här ska hantverkare och andra som erbjuder tjänster med rotavdrag eller hushpllsnära tjänster hantera det nýa från den 1 juli i år. 

  1. Faturera kunden halva arbetskostnaden.
  2. När jobbet är utfört och fakturan är betald kan du ansöka om resterande halva av beloppet hos Skatteverket.
  3. Om ca tio dagar ska sedan Skatteverkert ha betalat ut pengarna.

En begäran om utbetalning ska enligt Skatteverket innehålla följande uppgifter:

  • Namn, adress och, om sådant nummer finns, organisations-nummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren.
  • Vid rotarbete ska begäran även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning eller om arbetet är utfört i en bostadsrätt uppgift om lägenhetens beteckning och föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande.
  • Det belopp som säljaren begär som utbetalning från Skatteverket.
  • Debiterad ersättning för hustjänster, betalt belopp, den dag som betalningen kommit säljaren tillhanda.
  • Om det visar sig att kunden för innevarande år redan medgetts preliminär skattereduktion med maximalt belopp kommer någon utbetalning inte att göras till den som ansökt. Företaget får då istället vända dig till kunden för att få resterande del av betalningen, skriver Skatteverket i sina anvisningar.

 

 

 

 

  • Köparens personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns.