<![CDATA[]]>

Så slår budgetpropositionen mot småföretagarna

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 20 september, 2016

Äntligen! Regeringen vill göra verklighet av Driva Egets förslag om sänkt arbetsgivaravgift när man tar in sin första anställda.
Det är ett av förslagen i budgetpropositionen för 2017.

Driva Egets Anders Andersson har länge kämpat för att småföretagare ska få rabatt på arbetsgivaravgiften när man anställer sin första personal. Och nu äntligen kan det alltså bli verklighet, om förslaget går igenom i riksdagen. Men ännu bättre hade det förstås varit om det gällt alla företagsformer, inte bara enskild näringsverksamhet.

– Det är skandal att detta bara gäller enskild firma – eftersom det är bäst och tryggast både för den anställde och företagaren att ha AB, säger Anders Andersson.

Att anställa för första gången är ett jättestort steg. Den här förändringen beräknas sänka lönekostnaderna med omkring 16 procent räknat på en månadslön på 25 000 kronor. Förhoppningsvis blir sänkningen det incitament som behövs för att många företag ska våga expandera.

Något som däremot säkert inte kommer gillas är förslaget om att man ska lämna in uppgifter om arvode för tjänst till Skatteverket löpande under året, i stället för som nu en gång om året i samband med kontrolluppgiften. Det här kommer innebära mer administration.

6 förslag som kan beröra dig:

Fler får betala statlig skatt
39 000 fler personer kommer att få betala statlig inkomstskatt 2017 när den nedre skiktgränsen bara räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. 13 000 fler personer kommer att få betala värnskatt.

Nedsatt förmånsvärde för miljöbilar
Man förlänger som väntat nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar till och med 2020. Däremot sänks den maximala nedsättningen från 16 000 kronor till 10 000 kronor.

Växa-stöd ger sänkta arbetsgivaravgifter
Har du inte haft någon anställd i ditt företag sedan den 1 januari 2016? Om du i så fall väljer att anställa en person får du sänkta arbetsgivaravgifter under anställningens första 12 månader. Nedsättningen fungerar så att man bara betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent räknat på upp till 25 000 kronor i lön. Reglerna föreslås gälla till och med 31 december 2021, men gäller bara dig med enskilda näringsidkare tyvärr.

Slopad avdragsrätt vid representation
Som tidigare aviserats slopas företagens avdragsrätt vid inkomstbeskattning i samband med representation. Däremot höjs avdragsrätten för moms.

Slopad moms vid låg omsättning
Kravet på att momsregistrera sitt företag slopas för dem som har en omsättning som understiger 30 000 kronor per år. Det här berör till exempel hobbyföretagare och mikroproducenter av förnybar el, som säljer sitt överskott på elnätet.

Tätare uppgifter till Skatteverket
I stället för att redovisa utbetalad lön och skatteavdrag en gång om året i en kontrolluppgift, så ska man i stället lämna uppgifter fortlöpande under hela året. Detta är ett försök från regeringens sida att minska skattefusk och skatteundandragande. Reglerna ska införas stegvis från och med 1 juli 2018.