<![CDATA[]]>

”Dagens skatter gynnar de passiva och rika – aktiva entreprenörer måste premieras”

Anders Andersson

Publicerades: 9 juni, 2014

Dagens företagsskatter vår svidande kritik i en ny rapport. Det gynnar rika och passiva, men borde gynna entreprenörer som tar risk, menar experten Magnus Henrekson.

Det är i en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som skattesystemet kritiseras:

– Entreprenörerna beaktades inte i 1990-års stora skattereform. Skattepolitiken har därför misslyckats med Sveriges främsta näringspolitiska utmaning, framväxten av snabbt växande företag. Detta måste nu ändras, menar rapportens huvudförfattare professor Magnus Henrekson.

I rapporten går författarna igenom de senaste årens forskning kring entreprenörskap. Slutsatsen är att inkomster hos entreprenörer varken kan klassas som tjänst eller kapital. Rapporten slår fast obehagliga sanningar för dagens skattepolitiker:

De senaste årens skattesänkningar har gynnat existerande ägare mer än nya entreprenörer. Dagens skattesystem gynnar den redan rike, den passive och den försiktige.

Ett exempel på det är regeln om att passivitet i fem år i ett bolag gynnas med sänkt skatt, vilket Driva Eget länge kritiserat.

Huvudbudskapet i rapporten är att skatten på utdelningar och kapitalvinster för entreprenörer och andra nyckelpersoner i företag måste sänkas på flera sätt.

Författarna föreslår därför följande åtgärder:

 • Förbättra möjligheterna att belöna entreprenörer och nyckelpersoner med optionsprogram. Premiera risk och personligt engagemang.
 • Utjämna skillnaderna i skatt på investeringar av aktiva respektive passiva ägare. I dag är skatten för passiva ägare lägre, vilket gör att kapital stannar i fonder och mogna börsbolag i stället för att placeras i nya och växande företag.
 • Utjämna skillnaderna i finansieringskostnader mellan eget och lånat kapital så att inte finansiering med eget kapital missgynnas.

– Denna rapport kommer utan tvekan att föra in kapitalbeskattningen i valrörelsen oavsett vem som vinner valet. Den är väl argumenterad och berör ett lika känsligt som aktuellt ämne, vad ska vi leva av framöver i Sverige, säger Hans-Peter Larsson, skatteexpert på Pwc.

Han tror att 3:12-reglerna kommer att ändras i både positiv och negativ efter valet oavsett valutgång.

Regeringen har också tillsatt en utredning (Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande) som ska se över en mängd saker kring dessa frågor:

 •  Undersöka om det finns strukturer eller andra företeelser eller regler i inkomstskattesystemet eller i regelverket för socialavgifter som motverkar entreprenörskap och företagande.
 •  Göra en översyn av vissa regler för företagsrekonstruktion.
 • Utvärdera sänkningen av lägsta tillåtna gräns för aktiekapital för privata bolag samt undersöka behoven av ytterligare justeringar.
 • Utföra en analys med anledning av Världsbankens granskning av det svenska företagsklimatet.
 • Göra en översyn av hur nuvarande regelverk och andra förutsättningar påverkar omställningsmöjligheterna i ekonomin.
 • Kartlägga det svenska innovationsstödet.
 • Utvärdera sammanslagningen av Almi och Innovationsbron.
 • Göra en översyn av de statliga insatserna för företagsfrämjande.
 • Utreda möjligheterna till ökad rörlighet mellan akademi, näringsliv och företagande.

Läs mer om utredningen här.