Tantiem kan ge 17 000 i skattevinst

Anders Andersson

Publicerades: 27 december, 2012

Eftersom bolagsskatten sänks med 4,3 procentenheter finns det skattepengar att tjäna på att försöka lägga bolagets kostnader 2012 i stället för 2013.

Du som har aktiebolag och brukar ta ut inkomst kring brytpunkten kan kan då sänka skatten med 17 000 kronor med en okänd regel om tantiem.

Eftersom bolagsskatten 2013 sänks med 4,3 procent är det bättre att ett aktiebolag har lönekostnader 2012 än 2013. Den lön som tas ut 2013 kan faktiskt dras av redan 2012 om du betraktar den som tantiem för år 2012. Läs mer om det här.

Exempel:

  • Du har ett aktiebolag med bra vinst och vill ha en lön under brytpunkten för statlig skatt. Därför tänker du ta ut 400 000 kronor i lön både 2012 och 2013.
  • Kostnaden sänker normalt bolagets vinst med 400 000 kronor för vart och ett av åren. Men om du avsätter 2013 års lön som tantiem redan i räkenskapsåret 2012 sänks det årets vinst med 400 000 kr i stället för nästa år då bolagsskatten är 4,3 procent lägre.
  • Konsekvensen av detta blir en skattesänkning som är 4,3 procent av 400 000, alltså 17 200 kronor, och i praktiken något högre om hänsyn också tas till sociala avgifter. I den privata deklarationen blir det ingen skillnad – i bägge alternativen blir det 400 000 kronor i skattepliktig inkomst per år.

– Det finns inget som hindrar att man gör på detta sätt. Men den avsatta lönen måste naturligtvis tas ut året efter. Tidigare hindrades detta av en stoppregel, men denna har tagits bort, säger skatteadvokat John Larsson, som ger den typen av råd i boken Avdragslexikon.

Nästa skattesänkarråd: Så kan du med enskild firma själv styra din inkomst och din skatt.