<![CDATA[]]>

”Utred mer – och stoppa konfiskeringen”

Anders Andersson

Publicerades: 1 juli, 2014

”Smekmånaden” för landets största skatteförslag sedan skattereformen 1991 är över. I Almedalen i dag fick företagsskattekommitténs förslag kraftig kritik som kan sammanfattas i två ord – utred mer.

Företagsskattekommitténs huvuddrag är att sätta stopp för alla ränteavdrag i aktiebolag och i stället ge alla bolag ett finansieringsavdrag som sänker bolagsskatten från 22 till 16,5 procent för obelånade företag.

Sveriges sex främsta skatteexperter ligger bakom ett förslaget på 909 sidor som utretts i drygt två år.

Fler remissinstanser än någonsin ska nu fram till i oktober yttra sig. Men efter två seminarium under Almedalsveckan i dag står det redan nu klart att förslaget kommer att kritiseras hårt.

De kritiker som i dag hördes var överens om att de gillade utredarnas princip, men menar att förändringarna är så stora att de måste utredas vidare och samordnas med utredningen om ägarskatter och generationsskifte.

– Förslaget går inte att sjösätta i sin nuvarande form. Det kan öka både ökade hyror och ökade lånekostnader för småföretagen, sa Annika Fritsch, Företagarnas skatteexpert.

De bolag som lånat mer än 25 procent av vinsten förlorar på förslaget. Hon menar att detta inte bara drabbar fastighetsbolag och storföretag med ränteupplägg utan också småföretag.

–  Med tanke på att bankerna inte lånar ut så mycket kommer de flesta småföretagen att vinna och inte förlora, sa industriledaren Rune Andersson, som är en av utredningens ledamöter.

Han har reserverat sig emot utredningens majoritet som menar att gamla förlustavdrag endast ska få dras av med 50 procent av sitt värde.

– En ren konfiskering, sa Krister Andersson, skattechef på Svenskt Näringsliv.

Han får medhåll från flera håll. Den kritiken är så stark att den delen i förslaget troligen inte kommer att bli verklighet.

Entreprenörskapsforum har genomfört en ”skuggutredning” som presenterades i Almedalen av skatteforskate Erik Norrman vid Lunds universitet. De har kommit fram till att det behövs en övergångsperiod på tre år då företagen ska få välja mellan att gå in i det nya systemet direkt eller trappa av ränteavdraget stegvis i tre år.

– Några övergångsregler behövs inte. Dagens system med periodiseringsfond är en form av  övergångsregler. Men kanske bör man höja procentsatsen  för hur stor del av skatten som får skjutas upp, sa skatteprofessor Sven-Olof Lodin.

En kritik är också att det nya systemet är unikt i världen:

– Frågan är om priset för att vara först i världen inte är för högt, sa Leif  Jakobsson (s), vice ordförande i riksdagens skatteutskott.

Han sa att han och socialdemokraterna är försiktigt positiva till förslaget, men tillade att de aldrig går med på ett förslag som skulle riskera att minska bostadsbyggandet.

Anders Anderssons kommenterar utredningen här.