<![CDATA[]]>

”Bort med projektifieringen!”

Camilla Björkman

Publicerades: 3 juli, 2014

Organisationer som Nyföretagarcentrum måste få mer hållbar finansiering – inte bara korta projektpengar. Det sa VD Harry Goldman på ett seminarium om nyföretagande i Almedalen på torsdagen.

När en rad representanter från bland annat Tillväxtverket, Handelshögskolan, Volvo och Bolagsverket samlades på seminariet Nyföretagande och entreprenörskap behövs som Nyföretagarcentrum anordnade i Visby under Almedalsveckan kom en del av samtalet att handla om förutsättningarna för dem och andra liknande organisationer.

Harry Goldman, VD för Nyföretagarcentrum, kritiserade kortsiktigheten i de stöd som han och andra ideella organisationer som ger rådgivning och stöd till företagare får.

– Det har blivit en projektifiering där pengarna delats upp i små belopp. Projekten pågår i några år och även om de varit väldigt bra får man inte förnyat förtroende. Det är oerhört förödande.

Han menar att man i stället borde ta vara på det som fungerar, som Nyföretagarcentrum och andra organisationer inom det så kallade Aktörsrådet (se ruta till höger), i stället för att göra nya projekt för att få nya pengar.

– Jag uppmanar alla myndigheter att se till att ”value for money” måste finnas. De som kan prestera bäst resultat till minst statliga medel vinner tävlingen, sa Harry Goldman och fick applåder från publiken.

I Nyföretagarcentrums fall handlar det om 10 000 nya företag varje år som skapas via organisationen, hälften av alla som kommer dit för rådgivning. Företagen leder till fyra miljarder i skatteintäkter om året.

Under paneldebatten kom det upp en rad förslag på åtgärder som ska få fler att starta eget. Karl Wennberg, docent på Handelshögskolan i Stockholm och forskningsinstitutet Ratio, ville bland annat se enklare och mer långsiktigt stabila regler och lagar liksom bättre förutsättningar för företagare som har gått i konkurs.

– Sverige är det land där man har hårdast insolvensregler, konstaterade han.

Martin Linder från Unionen efterlyste ett enklare trygghetssystem.

– Det ska inte spela någon roll vilken bolagsform du väljer för vilken trygghet du får, sa han.

Per Åsling, riksdagsledamot från Centerpartiet, föreslog en studiemedelsvariant för nyföretagare för att finansiera uppstarten.

– Det är vid uppstarten och vid expansion som det är allra svårast, och det är där banker och andra finansinstitut inte går in, sa han.

Han sa att politiken måste utgå från det lilla företaget när spelreglerna skapas.

– Då skulle det bli ett företagsklimat som är mycket lättare för människor som vill starta eget, sa han.