”Vad händer i juli nästa år?”

Anders Andersson

Publicerades: 27 december, 2014

Företagen och deras organisationer är nöjda med att regeringen och Alliansen nu har nått en överenskommelse, men är oroliga över vad som händer efter 1 juli nästa år.

– Det viktiga är att politiker i regering och riksdagen inser att det är företagsamma människor och framgångsrika företag som skapar jobb och därmed resurser till vår gemensamma välfärd. Därför bör förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga inte återkomma på riksdagens bord, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en skriftlig kommentar.

Hon kräver nu fokusering på politik för fler jobb och jobbskapande åtgärder. Hon är nöjd med att det ska bli breda samtal kring energifrågan.

– Men jag beklagar att regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om vinster i välfärden ligger fast. Nu hade det varit ett utmärkt tillfälle att begrava den för all framtid, säger Carola Lemne.

Organisationen Företagarna välkomnar att osäkerheten släpper om det föreslagna extravalet samtidigt som det är oklart vilken politik som ska gälla från 1 juli 2015.

– Ett extraval skulle skapat ytterligare ett halvårs instabilt läge som hade missgynnat företagens behov av långsiktighet. Utifrån den aspekten är det bra med tydliga besked. Nu kvarstår dock osäkerhet om vad som ska gälla från 1 juli vilket politikerna behöver återkomma med besked om ganska snart säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd på Företagarna.

Hon är nöjd med att det ska bli en energiöverenskommelse:

– Men vi vet väldigt lite om vilka fler områden som är aktuella för blocköverskridande samtal, säger hon.