Äntligen har stridstupparna besinnat sig

Anders Andersson

Publicerades: 27 december, 2014

Äntligen har de politiska stridstupparna besinnat sig och gjort det opinion från olika håll krävt  – pratat ihop sig.

Det borde de gjort redan den 2 december i stället för att komma med den destruktiva idén om nyval. Nu lamslogs landet av formaliteter  i en knapp månad. Det krävdes  tidspress och opinionsundersökningar om framgång för Sverigedemokraterna för att de sex partiledningarna i sista stund skulle inse det som många ansett självklart. De nya reglerna i decemberöverenskommelsen ser nu ut att kunna öka stabiliteten. Det är bra, men det gäller att kunna förklara att det också är förenligt med våra demokratiska principer.

Hade det blivit nyval hade denna handlingsförlamning varat i 4-5 månader – och förmodligen hade det politiska läget varit likadant som i dag. Det som nu hände i slutet av december hade då i stället inträffat i slutet av mars.

Den stora utmaningen för de sex partierna bakom överenskommelsen är nu att klara debatten med de Sverigedemokraterna, som med sina 13 procent av rösterna kommer att beteckna sig martyrer.

Den osäkerhet som vi haft under december och den som vi hade fått under längre tid med ett nyval är hatad från flera håll – av de ekonomiska marknaderna och av företagare och privatpersoner som vill veta vilka spelregler som gäller.

Vilken företagare vill investera när man inte vet vilken typ av näringsgrenar som ska gynnas och vilka skatter och bidrag som gäller?

Regeringskrisen fick den svenska kronan att falla och lär ha bidragit till Riksbanken i mitten av december menade att nollräntan ska ligga fast ända till i slutet av 2016. Nu vet vi lite mer om hur det blir 2015, men stor osäkerhet råder fortfarande på tre punkter:

  1. Inga skatter kan höjas mitt under 2015. Därmed ligger Alliansens skattesatser kvar. Men socialavgifterna räknas inte som skatter, så de kan höjas för äldre och unga den 1 juli. Frågan är om regeringen förstår att sådana höjningar är skadliga för tillväxten.
  2. Överenskommelsen om förhandlingar kring pensioner, försvar och energi innebär inte att vi har klarhet i hur det blir. Förhandlingarna kan bli kärva. Energifrågan är lika oklar som tidigare, fast miljöpartiets inflytande minskar nu ordentligt. Tyvärr blir det heller ingen blocköverskridande överenskommelse i de viktiga frågorna om skola och vård.
  3. I frågor som ligger utanför budgeten kan Sverigedemokraterna fortfarande bli vågmästare.