Vår kalkyl visar om du ska ge dig själv mer lön

Anders Andersson

Publicerades: 23 december, 2010

Om du har aktiebolag och har anställda kan du nu mot slutet av året vara dags för löneförhöjning – åt dig själv.

Se efter här i vår unika kalkyl hur mycket du måste ta ut för att använda den fördelaktiga lönesummeregeln.

Alla aktiebolag kan under 2011 ta ut upp till 127 750 kr i lägre beskattad aktieutdelning. Skatten på den utdelningen är 20 procent, men eftersom utdelningspengarna först drabbas av bolagsskatt blir den totala skatten 41 procent. Om man inte tar ut utdelning varje år får man i stället motsvarande skattelindring när bolagets aktier säljs.

Eftersom utdelning beskattas lägre än lön inklusive arbetsgivaravgifter gäller det att försöka ta ut så mycket som möjligt. Det kan man göra genom att öka aktiekapitalet i bolaget. Men det går också att beräkna utdelningen på bolagets totala lönesumma, inklusive bolagets delägare.

Redan vid en årslönesumma i bolaget på ungefär 460 000 kr för 2010 kan det löna sig att räkna på löneutrymmet om aktiekapitalet är minst 50 000 kr.

Men för att löneregeln ska få användas måste en person inom ägarens familj ha fått en lön av en viss storlek under året före det år som utdelningen sker. Vid beräkning av utrymmen för utdelningar under 2011 tittar man alltså på löneuttagen under 2010.

Fundera över vilken i familjen som mest gynnas av en hög lön – kanske den som har störst nytta av maximal pensionsgrundande inkomst eller den som vill ha högsta möjliga ersättning från föräldraförsäkringen.
Efter ändringar av reglerna gäller numera 10 inkomstbasbelopp som maxlön vid beräkning av löneuttag. Det ger dessa gränser för 2010

  • Är den totala lönesumman under 2010 i bolaget 4 088 000 kr eller högre måste ägaren eller någon annan i ägarens familj ta ut en lön under 2010 på minst 511 000 kr, för att lönekravet ska uppfyllas.
  • Är årslönesumman i företaget lägre än 4 088 000 räcker det att lönen till ägaren eller någon i dennes familj är minst 306 600 kr plus 5 procent av årslönesumman för att lönekravet ska anses uppfyllt.

Finns det flera ägare som inte är släkt med varandra gäller lönekravet för var och en av ägarna.