<![CDATA[]]>

Då bör du med enskild firma gå över till aktiebolag

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 26 oktober, 2015

Aktiebolag eller firma? Ett val många småföretagare funderar på. Vi har frågat tre experter när de tycker att du med enskild firma bör satsa på aktiebolag istället.

Anders Andersson, grundare av Driva Eget och ekonomiexpert:anders
Starta upp med enskild firma – det är lättare att komma igång med det och inkomsterna är förmodligen lägre i början. När du sedan jobbat på och får ett överskott i firman och närmar dig gränsen för statlig inkomstskatt kan du överväga aktiebolag (för inkomståret 2015 kan du ha en inkomst på 443 300 kronor utan att betala statlig inkomstskatt, reds. anm). Då har du skattemässiga fördelar med aktiebolag. Över brytpunkten måste du annars betala 20 procent i statlig skatt med enskild firma.

Du kan ju sätta av till periodiseringsfond om du med firma börjar närma dig gränsen. Men det finns andra fördelar med aktiebolag också – speciellt för den som lätt blandar ihop privat ekonomi och företagets ekonomi. Med aktiebolag får du det enklare att hålla isär.

Therese Andersson, rådgivare på PwC:

Therese Andersson

Therese Andersson

– Om du planerar att utöka din verksamhet kan det vara idé att fundera på om verksamheten ska övergå i aktiebolagsform. Du kanske funderar på att ta in en kompanjon, anställa personal eller teckna ett större avtal? I ett aktiebolag är ägaren inte personligt ansvarig för företagets skulder, men i en enskild firma ansvarar innehavaren själv för de avtal som ingås och för skulderna. I ett aktiebolag har du därför inte samma personliga ansvar och det kan därför kännas ”tryggare”.

Vissa intressenter kan också tycka att det känns mer seriöst med AB i namnet och det kan ge företaget högre anseende. Det finns fler fördelar med aktiebolag och vilken företagsform som är att föredra får avgöras från fall till fall då det är många infallsvinklar att ta hänsyn till.

Nils Bacos, författare och pensionsexpert 

Nils Bacos

Nils Bacos

– När du når brytpunkten för statlig inkomstskatt ska du börja fundera över det. Men kommer du över brytpunkten bara under ett år räcker inte det utan du ska ha gjort det under några år och kanske också redan utnyttjat avsättning till periodiseringsfonder. För många är det annars bättre med enskild firma.

Men det finns såklart andra aspekter också – om du exempelvis har en verksamhet där det kan riktas stora anspråk på företaget så är du personligt betalningsansvarig. Då kan det vara bättre med ett aktiebolag oavsett inkomst.

Läs mer här: