<![CDATA[]]>

Förslag om nya sjukförsäkringsregler för aktiebolag

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 4 augusti, 2015

Nu kan reglerna i sjukförsäkringen komma att förbättras för dig som driver aktiebolag. Det är resultatet av en socialförsäkringsutredning som ligger ute nu. 

Det kan ta flera år innan ett företag blir lönsamt och för att bli berättigad till sjuk- och föräldrapenning måste den som startar aktiebolag ta ut lön från första dagen. Något som kan vara omöjligt för en småföretagare. Samma regler gäller vid föräldrapenning.

Tidigare i somras kom rapporter kring att kvinnors företagande sjunkit drastiskt det senaste året. I den nya socialförsäkringsutredningen finns nu förslag att förändra reglerna i sjukförsäkringen för den som startar AB vilket ur företagarsynpunkt skulle göra skillnad  både när det gäller sjuk- och föräldrapenning och skapa långsiktig trygghet. Förslaget är att de som har aktiebolag ska ges samma sociala skydd under ett uppbyggnadsskede som de med enskild firma har i dag.

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist har tidigare uttryckt sig hoppfullt kring den nya utredningen.

– Kommittén har lyssnat på Företagarnas synpunkter och föreslår nu flera viktiga reformer för att öka företagares sociala trygghet. Småföretagen skapar idag fyra av fem jobb och att förbättra det sociala skyddet vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet är viktigt för att fler ska våga starta och utveckla sina företag, säger hon.

Socialförsäkringsutredningen ligger på remiss augusti ut.