<![CDATA[]]>

Så går du från a-kassa till eget företag

Ingrid Kindahl

Publicerades: 29 juli, 2015

Du får inte ha a-kassa om du driver eget. Men du har rätt att göra vissa förberedelser för din företagsstart och samtidigt få ersättning. Så här tar du klivet från a-kassa till eget företag.

För den som har blivit arbetslös kan starta eget vara ett alternativ. Man kan då behöva någon typ av intäkt under en övergångsperiod. Ett alternativ är att söka starta eget-bidrag, som ger motsvarande a-kasseersättning, men bara under ett halvår. Man behöver också uppfylla vissa krav. Läs mer på driva-eget.se/startaegetbidrag.

Ett annat alternativ är a-kassa. Problemet är att a-kassereglerna inte tillåter att man bedriver verksamhet i ett eget företag. Vad man däremot får är att förbereda sig inför starten fram till dess att man tagit ett beslut om att starta eget företag, och då få a-kassa under denna tid.

Det finns flera instanser där du kan söka hjälp att förbereda för din företagsstart samtidigt som du har a-kassa. Det kan vara Nyföretagarcentrum, Start-Up Stockholm, Trygghetsrådet eller liknande.

Trygghetsrådet har en så kallad förberedelsemodell inför att starta eget. Den börjar med en kompetensinventering. Vad kan du, vad vill du och vad driver dig? Därefter är det dags att ta fram en affärsidé. Har du ingen finns det olika tekniker att ta till.

En helikopteranalys blir nästa steg – den ska svara på frågorna:

  • Vilka fem till tio egenskaper behövs för att förverkliga idén?
  • Har du dessa egenskaper själv?
  • Om inte – vad krävs för att du ska skaffa dig dem? Utbildning? En kompanjon?  I helikopteranalysen ingår också att se vilka ekonomiska förutsättningar du har. Behövs ett startkapital? Hur ska du skaffa det? Kan du belåna ditt hus? Hur ska du försörja dig?

– Här gör många missbedömningar åt båda håll. En del är beredda att kasta sig ut, utan att ha tänkt på sin försörjning. Andra ser inte de möjligheter som finns, till exempel att de har en maka eller make som kan stå för försörjningen det närmaste året, säger Erik Wickbom, ansvarig för den grupp rådgivare inom Trygghetsrådet som arbetar med rådgivning till potentiella egenföretagare.

När helikopteranalysen är klar är det dags att göra en affärsplan och en ordentlig budget. Därefter tillhandahåller Trygghetsrådet ett marknadsundersökningsverktyg med vilket man kan nå ut till sin målgrupp med en enkät. Till sist gör man en säljplan.

– Allt detta leder till ett beslutsunderlag. Hur ser det ut? Vågar jag starta eget baserat på den information jag har? Poängen är att när man gör valet är man medveten om risker och chanser, säger Erik Wickbom.

HÄR ÄR A-KASSEREGLERNA:

  • Du har rätt att förbereda för eget företagande samtidigt som du har a-kassa. Under planeringstiden får du göra beräkningar och marknadsundersökningar, det vill säga skaffa dig underlag för bedömning om du ska starta eget.
  • Du har inte rätt att bedriva egen verksamhet – då mister du a-kassan. Det kan vara att du hyr lokal eller gör aktiv marknadsföring och sätter upp en hemsida. Du får alltså inte aktivt söka kunder, även om du inte har några inkomster.
  • A-kassan kräver att du är aktivt arbetssökande och står till arbetsmarknadens förfogande, alltså kan ta ett jobb. Det innebär att a-kassan gör en bedömning av hur mycket tid du lägger ner på att planera ditt företag. Hur mycket ”för mycket” är, avgörs i den samlade bedömningen. Det finns en dom som visar att två timmar i veckan är accepterat.
  • Det är a-kassan som avgör om du får ersättning eller inte, men om Arbetsförmedlingen misstänker att du inte uppfyller kraven för att få det, skickas ett meddelande om det till din a-kassa.

Källa: Anna-Lena Leksell, försäkringsansvarig på Unionens a-kassa. 

LÄS MER: ”Vad händer om jag blir arbetslös?”