Återgång till arbetsplatsen

Sverige öppnas upp – börja planera för återgång till arbetsplatsen

Pernilla Säfström

Publicerades: 3 februari, 2022
Foto av: Från pressträffen

På en pressträff idag den tredje februari meddelade statsministern att de flesta restriktioner slopas från och med den 9 februari.

Pandemin går nu in i en ny fas där vi fått ökad kunskap om att Omikron är en mildare sjukdom, att antalet patienter på IVA är stabilt trots en omfattande ökning av smittspridningen och vi har en hög andel vaccinerade. Sammantaget leder detta till att samhället kan återgå till det normala – åtminstone för dig som är vaccinerad. Har du symptom ska du fortfarande stanna hemma.

Återgång till arbetsplatsen och en normal verksamhet

Har du medarbetare som arbetat hemifrån kan nu börja planera för en återgång till den ordinarie arbetsplatsen. Har du en verksamhet som berörts av restriktioner för allmänna sammankomster kan du börja planera för en normal verksamhet igen.

Rekommendationer som kvarstår efter den 9 februari

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Råd och rekommendationer som upphör den 9 februari:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  Deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap samt möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Serveringsställen
  Begränsningar av sällskapets storlek samt krav på avstånd och stängningstid tas bort.
 • Mässor
  Deltagartak, begränsningar i kvadratmeter och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet
  Begränsningar i kvadratmeter tas bort.
 • Privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler
  Deltagartak tas bort.
 • Långväga kollektivtrafik
  Krav på sittande resenärer och rekommendation om munskydd tas bort.
 • Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus
  Avrådan från att ordna eller delta i dessa tas bort.
 • Därutöver tas rådet om att avstå från större sociala sammankomster bort.

Snart inte längre en samhällsfarlig sjukdom

– Folkhälsomyndigheten lämnar i dag en hemställan till regeringen om att ta bort kategoriseringen av covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.