Omsättningsstöd för enskild firma med Ibrahim Baylan omsättningsstödet

Omsättningsstöd för enskild firma – så här fungerar det

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 11 november, 2020
Publicerades: 19 oktober, 2020
Foto av: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Många företagare med enskild firma har drabbats hårt av coronapandemin och därför föreslår regeringen ett omsättningsstöd till dessa företag. Så här kommer omsättningsstöd för enskild firma att fungera.

Just nu är förslaget på omsättningsstöd till enskilda näringsidkare på remiss, och förslaget föreslås träda i kraft den 29 oktober.

(I denna artikel skriver vi ibland enskild firma och ibland enskild näringsidkare. Det betyder samma sak. Vi tycker enskild firma låter lite härligare medan regeringen och myndigheterna ofta föredrar enskild näringsidkare.)

Uppdatering 2020-11-10 Nu har omsättningsstödet för enskild firma förlängts med 3 månader. Läs mer här.

Hur fungerar omsättningsstöd till enskild firma?

Många företagare med enskild firma har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående coronapandemin. Detta gäller inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen. Som Driva Eget rapporterat har få av regeringens åtgärder varit riktade till de allra minsta företagen, och då speciellt inte till enskilda firmor.

Det är av den anledningen regeringen föreslår ett stöd till enskilda näringsidkare. Stödet ska införas genom en ny förordning om omsättningsstöd. Den nya förordningen om stöd till enskilda näringsidkare är utformad efter förebild av de bestämmelser som gäller för omställningsstödet.

Med andra ord – blanda inte ihop omsättningsstöd för enskilda näringsidkare med omställningsstöd. Det är lätt gjort!

(Vill du veta mer om det generella omställningsstödet, kan du läsa här. Den ansökan öppnar 20 oktober.)

Läs mer: Så här fungerar omställningsstöd för maj, juni och juli

För vilka perioder gäller omsättningsstödet?

Omsättningsstöd för enskild firma ska lämnas under tre olika stödperioder: mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020 (precis som ”omställningsstödet”. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens så kallade referensperiod.

Omsättningsstöd för mars och april 2020

För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

Omsättningsstöd för maj 2020

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden.

Omsättningsstöd för juni och juli 2020

För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden.

Vad krävs mer för att få omsättningsstöd för enskild firma

  • Omsättningsminskningen så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen coronapandemin och covid-19.

Läs också: Bidrag och lån när du ska starta eget – detta finns

Hur stort kan omsättningsstöd för enskild firma bli?

Omsättningsstöd för enskild firma ska kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet.

  • Stöd lämnas för stödperioden mars och april med maximalt 48 000 kronor per stödberättigad näringsidkare.
  • Stöd lämnas för stödperioden maj med maximalt 24 000 kronor per stödberättigad näringsidkare.
  • Stöd lämnas för stödperioden juni och juli med maximalt 48 000 kronor per stödberättigad näringsidkare.

Vilka betalar ut omsättningsstöd för enskild firma?

Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit till handläggande myndighet senast den 31 januari 2021. Ändringarna föreslås träda i kraft den 29 oktober 2020 och när stödet är klubbat återkommer vi med mer information om hur du söker det.

Läs också: Alla stödåtgärder för enskilda firmor i Coronakrisen – här är hela listan

45 sätt att få fart på företaget efter Corona

Det här är ett extremt konkret avsnitt om hur du och ditt företag går stärkta ur Coronakrisen. Vi går igenom regeringens 10 viktigaste åtgärdspaket för företag, hur du boostar ditt immunförsvar, hur du får företagets ekonomi att lyfta, hur du blir extremt effektiv och hur du lär dig framgångsprinciperna som världens mest framgångsrika människor använder.