Folkhälsomyndigheten spår möjlig ökning av covid – redan i vår

Josefin Wallin

Uppdaterades: 25 april, 2022
Publicerades: 26 april, 2022
Foto av: Adobe Stock

Folkhälsomyndigheten går ut och informerar om ett nytt scenario där en möjlig ökning av covid kan ske redan nu i vår – med en topp i maj. Detta skapar förstås en stor osäkerhet för såväl företag som privatpersoner.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigeheten i uppdrag att ta fram olika scenarion för spridningen av covid-19. Scenarion som ses som en möjlig utveckling snarare än en renodlad prognos. Nu spår de en möjlig ökning under våren. En ökning som når sin topp i maj med cirka 3500 smittade per dag, för att sedan sjunka igen under sommaren. Detta skapar givetvis en osäkerhet, speciellt då mörkertalen nu är betydligt högre än tidigare. Detta då testningen inte sker på samma sätt efter att man den 1 april slutade att klassificera covid-19 som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom.

I dagsläget krävs inga smittskyddsåtgärder men man understryker vikten av förebyggande åtgärder. Övervakningen av covid sker nu primärt för att kunna förebygga ett eventuellt förvärrat läge.

Vaccination fortsatt viktig för spridning av covid

– Scenariot visar på en möjlig utveckling där fallen av covid-19 återigen kan komma att öka något och nå sin topp i mitten av maj. Smittspridningen väntas därefter sjunka till låga nivåer under sommaren. För att minska risken för allvarliga konsekvenser av covid-19 är det viktigt att så många som möjligt antar vaccinationserbjudandet, oavsett antalet tidigare doser, säger tillförordnad avdelningschef Lisa Brouwers i en nyhet på Folkhälsomyndighetens webb.

I vårbudgeten som presenterades 19 april har regeringen också planerat att bland annat tillsätta extra medel för vaccinationer. Vilket innebär att alla ska kunna få en 4:e vaccindos om det blir aktuellt. Dessa extra medel ska också hjälpa Sverige hantera pandemin framåt – men också hantera kostnader i början av året då smittspridningen var stor. Läs: Vårbudgeten presenteras: Här allt du behöver veta – på 4 minuter

Driva Eget har under pandemin löpande rapporterat om utvecklingen av Corona. Detta för att informera om pandemins direkta och indirekta konsekvenser för företag. Även vilka stöd som har funnits, vilka restriktioner som har gällt – men också valt att lyfta företag som tänkt om och nytt.

4 företag som byggt om hela bolaget för att överleva corona

Från artikeln: 5 sätt att överleva corona – så här kan ditt företag göra. Där kan du också kan läsa om 5 strategier som andra företag gjort för att hantera pandemin.