Korttidsarbete vid semester

Tillväxtverkets nya besked om korttidsstöd för semester

Gustaf Oscarson

Publicerades: 18 maj, 2020
Foto av: AdobeStock

Tillväxtverket tvärvänder och meddelar nu att stöd för korttidsarbete inte ska utgå för semesterlöner. Detta kan få väldigt negativa konsekvenser för många svenska företag och öka sommarens lönekostnader och behov av likviditet.

Stödet för korttidsarbete (korttidspermittering) administreras av Tillväxtverket och på sin hemsida skriver de nu:

”Tillväxtverket har tidigare har gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. Vi har nu efter en analys gjort en reviderad tolkning och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet.”

Vad innebär detta för företagare?

Det nya beskedet från Tillväxtverket innebär att företag som har lagt ut semester i tron att de kommer att få stöd till semesterlönen genom korttidsstödet nu får behov av högre likviditet för att betala ut semesterlöner.

Bland annat Företagarna har tydliga åsikter om det nya beskedet.

− Beskedet minskar förutsägbarheten i stödet för korttidsarbete. Systemet blir allt mer komplicerat och företagare som redan är överansträngda av krisen måste plötsligt tänka om eftersom myndigheterna i ett slag ändrat premisserna för stödet, säger Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

Lönekostnaderna stiger och mer likviditet krävs

För företag med personal betyder den nya tolkningen att lönekostnaderna stiger och behoven av likviditet ökar. Det kan också tyckas extra olyckligt att beskedet kommer i maj, när många företag redan har lagt ut semestrarna.

Så här säger Karin Berggren på Företagarna.

− Vissa företag kommer nu att behöva ändra på förläggningen av semester för att klara ekonomin. Även om man har en lojal och förstående personal så är det lätt att förstå att det skapar dålig stämning. Företag som måste återkalla utlagd semester kan också bli skadeståndsskyldig för utlägg som anställda gjort för till exempel stughyra, om de inte kan vara lediga, säger Karin Berggren.