corona restriktioner från 1 juli

Nya corona-restriktioner från 1 juli – så påverkar steg 2 ditt företag

Gustaf Oscarson

Publicerades: 1 juli, 2021
Foto av: AdobeStock

De flesta företag har påverkats av coronapandemin, och de senaste årets restriktioner har i hög grad påverkat hur vi kan skapa affärer. Under sommaren försvinner fler och fler av restriktionerna, enligt regeringens plan, och från 1 juli går vi in i steg 2.

Över hälften av den vuxna befolkningen har nu fått åtminstone en dos vaccin.

Corona-restriktioner från 1 juli 2021

Här är de nya restriktionerna som kan påverka ditt företag just nu. Flera av lättnaderna i restriktionerna har positiv inverkan på verksamheter som samlar människor, till exempel restauran ger och arrangörer av olika slag.

Antalet deltagare vid arrangemang höjs

Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs ytterligare. För inomhusarrangemang kan upp till 50 deltagare tillåtas. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus gäller maximalt 600 deltagare utan anvisad sittplats, respektive 3 000 deltagare som anvisas en sittplats.

Om det går att dela upp deltagarna i sektioner gäller antalet per sektion.

Läs också: Coronastöden ditt företag fortfarande kan söka 2021 – här är listan

Demonstrationer tillåts

För demonstrationer som hålls utomhus tillåts nu upp till 1 800 deltagare.

Restauranger

Begränsade öppettider för serveringsställen försvinner helt. Antalet gäster per bord ökar till åtta personer inomhus och begränsningen försvinner helt utomhus.

Alla gäster ska fortsatt kunna hålla minst en meters avstånd till varandra och förtäring av mat och dryck måste ske sittande.

Motionslopp kan hållas

För motionslopp och liknande idrottstävlingar (som hålls utomhus) justeras deltagartaket till att enbart gälla i start- och målområdet. Samtidigt höjs deltagartaket till 900 idrottsutövare.

Privata sammankomster

Det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster höjs till 50 personer.

Kollektivtrafik

Regeringen avser fatta beslut om att upphäva reglerna om passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik från och med den 15 juli. Det innebär att de som organiserar långväga kollektivtrafik nu kan börja planera för att ta emot passagerare med full kapacitet.

Källa: Regeringen.se

Tips! Här kan du läsa om de restriktioner som gällde i steg 2 till 1 juli