<![CDATA[]]>

Fortfarande svårt att låna – så här lyckas du

Camilla Björkman

Publicerades: 9 januari, 2010

Det är fortfarande svårt att få lån av banken till ditt företag, visar en ny undersökning. Men framtiden ser ljus ut – och det finns sätt att övertala bankmannen.

Tre av fyra bankkontor uppger nu att lånevillkoren fortfarande är oförändrade efter finanskrisen. Värst ut är nya företag – vart fjärde bankkontor uppger att det har blivit svårare att få lån under sista kvartalet 2009. Detta visar en ny undersökning bland 150 bankkontorschefer som gjorts av Almi Företagspartner.

– Under finanskrisen stramade bankerna åt lånevillkoren ordentligt, framför allt till företag. Undersökningen visar att villkoren ännu inte har börjat lätta, svårast är det för nya företag att låna. Vi ser också en fortsatt hög efterfrågan på Almis lån. Under 2009 skedde nästan en fördubbling av vår utlåning, säger Anna Hallberg, vice vd och finansdirektör Almi Företagspartner.

Samtidigt ökar bankernas räntemarginal. För fjärde kvartalet 2009 svarade en fjärdedel av bankkontoren att räntemarginalen mot företag har ökat jämfört med kvartalet innan.

Men bankkontoren spår ljusare tider. Nio av tio tror att konjunkturen kommer att bli bättre på ett års sikt. Åtta av tio tror att utlåningen kommer att öka.

Behöver du låna till ditt företag? Läs här våra tips om hur du får banken på din sida.