starta eget

“Starta eget som 14-åring – går det?”
Starta eget som anställd? Tänk på detta innan du startar!