Klara Coronakrisen

3 Coronafrågor som avgör ditt företags framtid

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 5 augusti, 2020
Publicerades: 10 augusti, 2020

Det kommer en tid efter Coronapandemin, och du behöver ställa dig själv ett antal frågor för att vara förberedd. Här är tre av de viktigaste frågorna du och ditt företag kan ställa just nu.

Coronapandemin har förändrat hur många företag driver sin verksamhet. Är dessa förändringar permanenta? Ja, i många fall är det troligen så. Chansen är stor att vi kommer att jobba annorlunda och att digitaliseringen kommer att gå ännu snabbare. Ställ dessa tre frågor för att framtidssäkra ditt företag.

1. Ska jag driva företaget helt på distans?

Coronapandemin fick många företag att ”äntligen” tillåta sina medarbetare att jobba på distans. Och även om det finns kulturella och sociala utmaningar, visar många studier att anställda har uppskattat detta. Framförallt är distansarbete ett sätt att undvika onödigt långa möten, pendlartid och störningar i kontorsmiljö. Vi blir troligen mer effektiva av att ”jobba hemma”, även om vi kanske inte har lika roligt.

Ställ dig själv dessa frågor

• Har företagets produktivitet ökat eller minskat när vi jobbat på distans?
• Är det hållbart på sikt?
• Hur kommer mina anställda att reagera?
• Hur kommer mina kunder att reagera?

Du behöver titta på din affärsmodell och verksamhet för att bedöma om permanent jobb på distans skulle vara rätt för ditt företag. I vissa fall fungerar det inte. Och i vissa kan det fungera.

Börja med att utföra experimentet lite längre. Prova att integrera distansarbetet i ditt företag (om du inte redan gjort det), även när du går tillbaka till kontoret. Låt de anställda arbeta hemifrån några dagar i veckan och på plats en del av veckan.

Ta anteckningar, samla in statistik (mät allt!) och få ​​feedback från anställda.

Fördelar med arbete på distans

• Större flexibilitet för anställda
• Möjlighet att locka talanger var som helst, även utomlands
• Minskade kostnader

Nackdelar med arbete på distans

• Kan vara svårt att bygga en bra företagskultur
• Ökade säkerhetsrisker
• Dålig kommunikation

2. Hur förbereder jag företaget på framtida kriser?

Hade du en krisplan innan Corona? Troligen inte. men nu inser du säkert att det kan komma nya kriser och att det är dags att skapa en krispolicy en gång för alla.

En krisplan kommer inte att lösa alla problem, du vet ju inte precis vad som kommer att hända. Men genom att ha en plan på plats är ni bättre förberedda, kan ta snabbare beslut och sova bätttre om natten.

Oavsett om det är en pandemi, naturkatastrof eller en annan nödsituation, bör din plan beskriva saker som:
• Hur du kommunicerar med anställda
• Vem man ska kontakta (t.ex. leverantörer och försäkringsagenter)
• Alternativa rutiner för arbetsarrangemang (t.ex. arbeta på distans)

3. Vilka är mitt företags styrkor och svagheter?

Under pandemin har du förmodligen identifierat några av ditt företag styrkor, men troligen också blivit väl medveten om era svagheter. Ta vara på de här insikterna!

Skriv ner företagets styrkor och svagheter. Du kan till och med göra en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) för att få en överblick av dina observationer.

Fråga dig själv:
• Vad gör mitt företag bra?
• Vad gör jag bättre än mina konkurrenter?
• Vad fick mig att sticka ut under Corona?
• Var misslyckades vi?
• Hur kan jag förbättra ineffektiva system?
• Var det några områden som var kostsamma eller tidskrävande?

Genom att observera ditt företags styrkor och svagheter kan du hitta sätt att bygga upp dina svagheter och ännu bättre marknadsföra företagets styrkor.