En blogg om att kommunicera med film

Börge Lorentz Figenschau

Publicerades: 18 februari, 2016

Min resa inom filmkommunikation började egentligen för över 15 år sedan då jag som marknadsansvarig på några norska bolag också ansvarade för inköp av media. Men i möten med produktionsbolagen kände jag alltid att de saknade affärsförståelse och ett kommunikationsstrategiskt tänk.

Kreativiteten var det inget fel på, men skall man ta fram film som ett strategiskt verktyg för ett företag måste man förstå de utmaningar företagaren står inför, kunna läsa in behov, men även potentialen företaget har – för att kunna använda film som faktisk ger affärsnytta. Därför startade jag MMG, och därför jag såg denna bloggen som en möjlighet att sprida kunskap kring hur man som företagare praktiskt kan använda sig av film.

Film har snabbt utvecklats till en av de mest växande kommunikationsformerna. Samtidigt som digitala kanaler och sociala mediers utveckling har lett till fantastiska möjligheter för företag att nå sin målgrupp där den är. Idag har alla möjlighet att få sin egen “reklamfilm” och nå sin publik på ett kostnadseffektivt sätt.

Enligt färska undersökningar säger hela 64 procent av företagsledare att film kommer att dominera deras kommunikation de kommande tre åren.
Majoriteten av svenska bolag har ett stort intresse av att börja nyttja film i sin verksamhet, men med allt som är nytt kommer också osäkerhet och behov för kunskap och utbildning.

Vilken typ av film skall vi ha? Hur skall den användas effektivt? Vem skall göra den? Hur mycket kostar det? osv.
Det är också vad den här bloggen ska göra, att ge dig inspiration, fakta och förhoppningsvis lite praktiska tips i hur du skall gå till väga när ditt företag skall börja jobba med film.

Nu kör vi

Börge