Genialt att sänka skatten och låta riskkapitalbolagen betala

Anders Andersson

Publicerades: 12 juni, 2014

Dagens förslag från företagsskattekommittén är genialt på många sätt. Det enda anmärkningsvärda är att det skulle behöva dröja till 2014 innan någon kom på denna lösning.

Det kan tyckas självklart att vi ska ha skatteregler som gynnar aktiva och lönsamma företag som själva skaffar pengar. I stället har vi regler som gynnar dem som överbelånar och är passiva.

Belåningsproblematiken löses med företagsskattekommitténs förslag – och sänker skatten för många av landets småföretag. Problemet med att de passiva gynnas kvarstår.

I hela tre år har kommittén utrett hur det ska bli rättvisa mellan högbelånade och obelånade aktiebolag. De har skrivit tusentals sidor, några hundra enbart om frågan om vad som är ränta och inte ränta.

När de till slut skulle presentera förslaget skrev de en artikel om det på DN Debatt – en märklig ordning som kullkastar all normal journalistik. De är naturligtvis så fångade av sina snåriga och detaljerade juridiska formuleringar att deras artikel blir nästan obegriplig för landets företagare, som alla berörs av förslaget. Men här i Driva Egets artikel förklarar vi konkret med exempel hur de nya reglerna fungerar.

I verkligheten är de i grunden mycket enkla:

  • Räntekostnader får endast dras av mot ränteintäkter.
  • Alla aktiebolag drar allra sist i sin bokföring av 25 procent av bolagets vinst i ett nytt finansieringsavdrag.

Konsekvenserna är lika enkla:

  • Om du har räntekostnader i ditt bolag som är lägre än 25 procent av vinsten vinner du på förslaget.
  • Är räntekostnaderna högre är bolaget en förlorare. Småföretag med lån och dålig lönsamhet förlorar.

Om ditt företag inte har några lån sänks bolagsskatten i praktiken från 22 till 16,5 procent. Vid en miljonvinst blir det ju bara kvar 750 000 kronor att betala bolagsskatt på. Och 22 procent multiplicerat med 750 000 blir ju 165 000 – alltså 16,5 procent.

Det här sänker också den totala skatten på utdelning från 37,6 till 33,2 procent.

Till dem som tycker att det är för fördelaktigt gäller det att påpeka att reformen är självfinansierad:

Högbelånade fastighetsbolag i riskkapitalbolag får betala för att små lönsamma företag ska få det bättre.

Det kommer förmodligen både socialdemokrater och allianspartier att ställa upp på. Därmed tyder allt på att förslaget ska gå igenom i riksdagen oavsett vilken regering det blir efter höstens val. Nu gäller det att gå vidare så att du som har enskild firma och handelsbolag får samma skattefördelar som aktiebolag. Kommer inga sådana ändringar är mitt råd glasklart:

Byt till aktiebolag.