Så implementerar du säljaktiviteter i sociala medier

Fredrik Steinholtz

Publicerades: 28 januari, 2015

När köpare ställs inför en utmaning så är sannolikheten stor att de kommer söka information via exempelvis Google, LinkedIn, Twitter, Facebook etc. Om en potentiell köpare av dina tjänster landar på exempelvis din Hemsida eller LinkedIn-sida så behöver du kunna skapa intresse.

Din profil behöver vara så intressant att de potentiella kunderna vill veta mer. I del 10 och 11 av Social selling-skolan skrev jag om vikten av 1. Strategi och 2. Kunskap.

Detta avsnitt av Social selling-skolan kommer att handla om implementeringen av säljtekniken Social selling.

Implementeringen – Själva implementeringen är avgörande och helt beroende av strategi och kunskap.

För att lyckas med Social selling krävs det mer än att dela och gilla inlägg på LinkedIn, Twitter, Facebook etc. Det krävs disciplin för att säkerställa att vi på ett konsekvent sätt engagerar oss i rätt aktiviteter och använder tekniken i sociala medier på rätt sätt.

Min erfarenhet av att implementera säljaktiviteter i sociala medier är att om vi genomför vår strategi på ett systematiskt och konsekvent sätt så ökar möjligheterna att lyckas. Med detta vill jag säga att glöm inte bort strategimomentet det är centralt och lägger grunden för framgången.

Ett bra tips för att säkra den digitala närvaron och dra nytta av sociala medier i din säljprocess är att sätta nya rutiner för hur vi skall agera.

Här kommer tips på en daglig rutin i sociala kanaler;

 • Gör en statusuppdatering på LinkedIn eller Twitter
 • Svara på en diskussion/fråga i en LinkedIn-grupp som du är med i
 • Dela ett inlägg, case, presentation, white paper  etc som du själv skrivit eller som en potentiell kund till dig skrivit.
 • Gör research i LinkedIn på 5 potentiella kunder som du under dagen skall ringa.
 • Bjud in x-antal personer till ditt nätverk

Det går alldeles utmärkt att mellan varven göra saker som att;

 • Skriva en rekommendation
 • Intyga någons kompetens
 • Kommentera olika blogginlägg

Det som mina kunder ser som ett resultat av denna dagliga rutiner är;

 • Vi generera fler leads
 • Vi når viktiga beslutsfattare snabbare än innan vi införde detta arbetssätt
 • De differentierar oss tydligare från våra konkurrenter
 • Det stärker vårt varumärke
 • Vi har börjat presentera lösningar på ett annat sätt och vid rätt tidpunkt i kunden inköpsprocess
 • Möjligheten att påvisa affärsmannaskap har ökat
 • Vi säkerställer kvalitén i våra kundmöten och vi sparar tid.

I denna implementeringsfas skall ni inte bara sätta rutiner för att genomföra era aktiviteter utan ni skall även sätta rutiner för hur ni följer upp och mäter era aktiviteter.

Mitt råd är att ni kontinuerligt utvärdera både säljförmåga och kunskap i att använda de olika sociala kanalerna hos er själva och era medarbetare. Nya sätt att arbeta kräver motivation och uthållighet.

Glöm inte bort att hela tiden träna er i social selling och har ni medarbetare så är det samma sak där, erbjud löpande träning och coachning i Social selling.

Till sist!

Ett konsekvent agerande i sociala kanaler genererar den synlighet som behövs för att påvisa kunskap och trovärdighet inför en affärsmöjlighet.