Alliansen vill halvera krogmomsen

Anders Andersson

Publicerades: 24 augusti, 2010

Centerledaren Maud Olofsson har fått sina alliansbröder att gå med på att restaurangmomsen sänks från 25 till 12 procent. Det är ett av huvuddragen i nya vallöften för småföretag som Alliansen gått ut med.

Idag är tjänstemomsen på restarangbesök 25 procent, men köper man mat i butiker är momssatsen bara 12 procent. I Almedalen i somras föreslog Maud Olofsson sänkt krogmoms, något som Sveriges Hotell & Restaurangföretagare (SHR) länge lobbat för.

Alliansen övriga partiledare har tidigare sagt nej, men gav med sig i det gemensamma företagarutspelet som nu presenteras. Centerns förslag till sänkt tjänstemoms för bland annat frisörer finns inte med bland de nya vallöfterna.

Vid en gemensam träff presenterade Alliansens partiledare huvudinriktningen för reformer och förstärkningar inom företagande, entreprenörskap och innovation under nästa mandatperiod.

Om de vinner valet blir det utöver sänkt krogmoms fortsatt satsning på kvinnors företagande, regelförenklingar, innovationsinsatser och stöd till företagare. Inom energi och klimat föreslås satsningar på miljöteknik och energiforskning. Men några konkreta åtgärder nämndes inte.

Totalt innebär de skarpa förslagen satsningar på företagande, entreprenörskap och innovation på 2,45 miljarder kr 2011-2014. Reformambitionen om att sänka tjänstemomsen är en satsning som motsvarar 5,6 miljarder kr.

I deras pressmeddelande finns de valargument som vi hört många gånger förr:

”Alliansregeringen har målmedvetet sänkt skatterna för företagare och på företagande, sänkt kostnaderna för att anställa, förbättrat trygghetssystemen och minskat regelbördan för företagen.

Vi har också öppnat fler delar av ekonomin för entreprenörer. Med dessa förslag tar vi ytterligare steg för fler jobb och företag.

Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta. Ett land där fler vill anställa och fler företag kan starta och växa. För jobben, tillväxten och en positiv utveckling i hela vårt land är det centralt att befintliga företag växer och att nya skapas.”