<![CDATA[Foto: Socialdemokraterna.]]>

Mer pengar till Almi och UF

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 23 oktober, 2014

Almi och Ung Företagsamhet får förstärkt finansiering i dagens budget. Här är några reformer där regeringen vill satsa.

I budgetpropositionen som regeringen presenterar idag lyfts småföretag upp som viktiga för Sveriges ekonomi och arbetsmarknad. Här är några av reformerna regeringen vill genomföra som berör dem:

  • Innovationer: Ett innovationsråd inrättas för att stödja regeringens arbete med innovationsfrågor. Rådet leds av statsministern och ska bestå av ansvariga ministrar i regeringen och företrädare för branscher, akademi och fackliga organisationer. En innovationsstrategi ska tas fram och innovationspolitiken genomlysas.
  • Stöd via Almi: För att förbättra små och medelstora företags möjligheter till rådgivning, lån och riskkapital får Almi Företagspartner ytterligare 130 miljoner kronor per år under mandatperioden.
  • Riskkapital från staten: Statliga riskkapitalbolag ska riktas om för att stötta nystartade, mindre företag. Läs mer här.
  • Export: Sveriges export- och investeringsråd får 80 miljoner kronor per år 2015–2018. Satsningen riktas mot stödjande insatser för små och medelstora företags export. 25 miljoner kronor ska 2015 gå till att främja svensk miljöteknik och miljöteknikexport, bland annat genom Sveriges export-och investeringsråd.
  • Ung företagsamhet: 20 miljoner kronor årligen 2015–2018 ska satsas på ungas företagande, bland annat genom en förstärkning av Ung Företagsamhet.
  • Sjukkostnader: Nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader.

Samtidigt höjs vissa skatter för småföretagare, läs mer om det här. Dessutom halveras RUT-avdraget för alla under 65 år och avdrag för läxhjälp slopas helst. Läs mer om det här.