<![CDATA[]]>

Utdelningsreglerna kan försämras

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 23 oktober, 2014

Finansministern hotar i höstbudgeten med att sänka den lågbeskattade utdelningen för landets småföretagare. Det är en hittills okänd nyhet.

Dagens system med 3:12-reglerna höjer den lågbeskattade utdelningen i takt med företagets totala lönesumma. Reglerna ska premiera företagare som anställer.

Vid årsskiftet införde den gamla regeringen nya regler som stoppar stora revisionsbyråer och andra med många ägare från att använda 3:12-reglerna för att sänka skatten. Från och med i år måste man äga minst 4 procent av ett aktiebolag för att kunna använda reglerna.

Skattehöjningarna för detta kompenseras 2014 med lika stora skatteförbättringar för dem som har anställda och använder 3:12-reglerna. På den del av företagets lönesumma som ligger under 3,5 miljoner kan 50 procent av lönesumman tas ut som lågbeskattade utdelning (20 procent i utdelningsskatt och 22 procents i bolagsskatt). Tidigare var det 25 procent. Den som har 2 miljoner i totala löner kan öka sin utdelning från 500 000 kronor till 1 miljon. Beräkna här hur reglerna slår för dig.

Det finns nu risk för att Magdalena Andersson vill ta bort denna förbättring eller på annat sätt försämrar 3:12-reglerna. Hon säger det på ett inlindat sätt i sin höstbudget:

”Spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst har ökat väsentligt sedan 1990/91 års skattereform. Regeringen avser därför att se över beskattningen av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag bl.a. för att upprätthålla det ursprungliga syftet med regelverket.”

Syftet i skattereformen var att med 3:12-reglerna se till så att företagen inte omvandlar tjänsteinkomster till kapitalinkomster. Sedan dess har reglerna komplicerats på många olika sätt och krav på förenklingar har kommit från många håll.

Finansministern signalerar nu att hon också vill försämra reglerna i direktiv till en ny utredning. Den utredningen kan ta tid och reglerna lär inte försämras förrän utredningen är klar och har resulterat i en proposition. Ändringar lär därför  inte komma förrän 2017.