Småföretagare påverkas av valresultatet

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 31 oktober, 2014

Före riksdagsvalet trodde knappt tre av tio företagare att valutgången skulle påverka deras verksamhet. Efter valet har den andelen ökat avsevärt, visar nya siffror.

Inför höstens riksdagsval frågade Visma 1 000 småföretagare över hela landet: ”Tror du att resultatet i riksdagsvalet i höst påverkar ditt företags förutsättningar?”. Mer än varannan svarade nej och bara drygt var fjärde ja. När motsvarande fråga ställdes efter valet svarade hela fyra av tio ja, och lika stor andel nej.

Visma Affärsbarometer visar i övrigt på en starkt ökad framtidstro i de små och medelstora företagen.

Läs mer om valresultatet här:

Utdelningsreglerna kan försämras

Så höjs skatterna för småföretagare

Magdalena Andersson: Vi vill hjälpa företag ut i världen

Mer pengar till Almi och UF

Halverat rut-avdrag för personer under 65

Mer statligt riskkapital till nystartade företag

Så kan dina sjuklönekostnader halveras vid årsskiftet