<![CDATA[]]>

Det här innebär Alliansens företagspaket

Camilla Björkman

Publicerades: 24 augusti, 2010

Inför valet presenterade Alliansen ett företagspaket som ska främja nyföretagande och göra det lättare att driva företag. Sammanlagt satsar de 2,45 miljarder på programmet. Här sammanfattar vi programmet för dig.

Sänkt tjänstemoms för restauranger
Momsen på restaurang- och cateringtjänster, som idag är 25 procent, sänks till samma nivå som för livsmedel som idag är 12 procent. Reformen ska genomföras när de offentliga finanserna och ekonomin tillåter och i den takt överskott kan säkras.

Behåll RUT och ROT
Skattelättnaden har bidragit till att tusentals nya jobb har skapats och svartarbetare blivit vita. Därför ska RUT och ROT vara kvar.

Satsningar på kvinnors företagande
Kvinnor som vill starta företag ska få tillgång till stöd inom affärs. och innovationsutveckling, i form av rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk och/eller utbildning.
Satsning totalt: 400 miljoner.

Förstärkta innovationskrafter
Satsningar på såddfinansiering och inkubatorer ska förstärkas. Främst rör det sig om investeringar i nya produkter, tjänster eller processer med en kommersiell potential.
Satsning totalt: 600 miljoner.

Fortsatta regelförenklingar
Regelbördan ska minskas ytterligare för företagen. Till exempel genom att företagen ska ha ett enda rapporteringstillfälle.
Satsning totalt: 180 miljoner.

Insatser för exportfrämjande
Det ska bli lättare för företag att exportera och handla med utlandet. Ett av åtgärderna är en regional exportrådgivning i Sverige som lotsar företagaren fram mot att jobba med utlandet.
Satsning totalt: 120 miljoner.

Entreprenörskap i skolan
Tidig nyfikenhet för företagande och entreprenörskap leder ofta till att man vågar starta eget senare i livet. Utökat stöd till de organisationer som redan jobbar med entreprenörskap och företagande i skolan.
Satsning totalt: 60 miljoner.

Förstärkt rådgivning för företag
Insatser ska ges till företags kapitalförsörjning, samt information och rådgivning riktad till befitnliga och blivande företagare. Särskilt fokus ska på invandrares företagande.
Satsning totalt: 280 miljoner.

En skatteutredning för bättre företagsklimat
En utredning ska tillsättas med uppdrag att utforma en mer rättvis och effektiv företagsbeskattning, för att gynna investeringar och sysselsättning i Sverige.

Miljöteknik och energiforskning för nya företag och jobb
Fortsatt utveckling av klimat- och energipolitik, genom att stärka kompetens och tillvarata potentialer inom den svenska miljötekniksektorn. Mer satsning på forskning och utveckling av ny energiteknik.
Satsning totalt: 410 miljoner.